Siden juni har det vært sju bekreftede tilfeller av den livsfarlige infeksjonen blant rusmisbrukere – blant dem to i Danmark og tre i Tyskland.

Miltbrann, som skyldes den stavformede bakterien bacillus anthracis, kan angripe både dyr og mennesker. Smitten er ekstremt hardfør: I kontakt med luft danner bakteriene sporer som enkelt står imot både desinfeksjonsmidler og koking.

Forventer flere dødsfall

Nå kan miltbrannbakterien være i ferd med å for alvor spre seg i heroin: Det frykter britiske helsemyndigheter, etter at en sprøytenarkoman heroinist falt død om i Blackpool. National Health Service i Lancashire-byen sier nå til BBC at alt tyder på at stoffet var infisert med bakteriesporer. Det samme var tilfelle i en annen sak i Skottland i slutten av juli.

Dette skjer samtidig som det, som nevnt. pågår et smitteutbrudd over store deler av Vest-Europa.

– Men det er sannsynlig at det vil dukke opp flere tilfeller blant sprøytenarkomane som del av det pågående utbruddet i EU-landene, sier Dr. Dilly Morgan, som jobber for britiske smittevernsmyndigheter ( Health Protection Agency).

Folkehelseinstituttet meldte i slutten av juli at man ikke kunne utelukket at infisert heroin var i omløp også her.

Døde i Oslo

Tilfellene vekker dermed skremmende minner om et lignende tilfelle i Oslo:

I 2000 døde en rusmisbruker av infeksjonsmiltbrann. Det er ikke bare Norges eneste miltbranndødsfall noensinne, men var også verdens første sikre tilfelle av at infeksjonen kom fra et rusmiddel.

De siste ti årene har det ifølge Folkehelseinstituttets tall ikke vært registert et eneste tilfelle i Norge.