GRIP INN: Flere tusen barn opplever årlig å bli mobbet. Kristin Oudmayer fra Unicef (innrammet) mener vi har alle et ansvar for å bekjempe mobbing. (Foto: Montasje, TV 2)
GRIP INN: Flere tusen barn opplever årlig å bli mobbet. Kristin Oudmayer fra Unicef (innrammet) mener vi har alle et ansvar for å bekjempe mobbing. (Foto: Montasje, TV 2)

Hva kan DU gjøre i kampen mot mobbing?

– Mobbing er ikke bare et skoleproblem. Alle må ta ansvar, mener Kristin Oudmayer i Unicef Norge.

I disse dager har flere tusen barn sin første skoledag, ikke en udelt glede for alle. Rundt 40.000 barn blir mobbet ukentlig eller oftere i den norske grunnskolen i dag.

– Man snakker om mobbing som om dette er noe som oppstår idet barna begynner på skolen, men det kan starte lenge før det, sier Oudmayer, som mener skolene ikke kan bekjempe mobbingen alene.

Hun er fagansvarlig for antimobbeprosjektet «Du kan være Den ene» i FN-organisasjonen – og har jobbet med mobbing i flere år.

LES OGSÅ: Dette må du vite om mobbing til skolestart

Lev som du lærer

– Skolene har selvsagt et primæransvar og en plikt til å gripe inn i henhold til opplæringsloven. Men det fritar ikke oss andre for ansvar - og flere må ta dette ansvaret, sier mobbeeksperten til tv2.no.

Hun er opptatt av hva foreldre og folk generelt kan gjøre mot mobbing. Mange foreldre med barn som er veltilpasset med gode venner, kan for eksempel være en viktig ressurs. Ved å være inkluderende i forhold til andre barn som er utsatt, kan de være med på å motvirke mobbing.

– Barna kan gjerne vegre seg, men det er viktig at de voksne tar ansvaret for å skape gode holdninger - og har et bevisst forhold til dette.

LES OGSÅ: Barneombudet mener regjeringen svikter mobbeofre

Oudmayer påpeker at det kan være lett å si at det ikke er lov til å være slem mot andre, men dersom voksne sier stygge ting om andre - så tar gjerne barna etter.

– Det er viktig at de voksne viser barna med egne handlinger hvordan man oppfører seg. At de voksne er rause og inkluderende, snakker fint om andre voksne og barn. På denne måten kan barna se og lære, sier hun.

Ingen unnskyldninger

Foreldre bør også unngå å rasjonalisere barnas negative atferd, ved å si at «de er for liten til å mene noe med det».

– Ved å unnskylde barnas holdninger, så lærer ikke barna at man ikke skal behandle andre dårlig. I stedet bør foreldre forsøke å få barna til å forstå hvordan slik oppførsel oppleves for andre, hevder Oudmayer.

Barn må få klare reaksjoner på at mobbing er uakseptabelt. Alle voksne har et ansvar for å gripe inn i mobbesituasjoner de blir vitne til.

– Vi er altfor redd for å gripe inn i situasjoner, særlig med andres barn. Men vi voksne har en plikt til å gripe inn, mener Oudmayer.

LES OGSÅ: Digital mobbing: – Det er lett å slenge dritt til noen man ikke liker

Foreldre må følge med

Mange barn har høy terskel for å fortelle foreldrene om at de blir mobbet.

– Det er sjelden at barnet sier i klartekst at det blir mobbet. De kan gjerne si ting som «jeg får aldri være med å leke» eller «de andre bare går når jeg kommer», forteller mobbeeksperten som oppfordrer foreldre til å være oppmerksom på andre tegn på mobbing.

For eksempel dersom et barn plutselig vegrer seg for å gå på skolen eller delta på fritidsaktiviteter som de tidligere har likt. Eller barn som plutselig slutter å invitere andre barn hjem – eller selv ikke blir invitert hjem til andre.

LES OGSÅ: – Barn vil ikke ha tykke venner

Enkelte barn kan også ha fysiske symptomer som dårlig appetitt, hodepine eller urolig nattesøvn.

– Nå er det viktig å understreke at disse symptomene og tegnene kan være av en forbigående karakter, men foreldre bør være på vakt.

Barn som blir mobbet

Det kan oppleves svært sårt for foreldre at barnet blir mobbet. Dersom foreldre mistenker eller vet at deres barn blir utsatt for mobbing, er det viktig å gripe inn tidlig.

– Foreldre må kontakte skolen eller barnehagen og sammen med dem lage en plan for hvordan man skal utrede og følge opp situasjonen, sier Oudmayer.

LES OGSÅ: – Min sønn ble brennmerket med mynter

Det er viktig at foreldrene holder sine egne følelser under kontroll - og ikke presser barnet for hardt i søken etter sannheten om hva som har skjedd.

– Det viktigste er å være en støtte for barnet og ta dem på alvor. Vi voksne må ikke bagatellisere og si ting som at «litt må man tåle» eller «han mente det sikkert ikke på den måten».

Barn som mobber

Foreldre til barn som mobber andre barn står også overfor en utfordrende situasjon.

– Det er lett for at foreldre går i forsvar dersom de blir konfrontert med at deres barn mobber andre, sier Oudmayer.

LES OGSÅ: Mobbeoffer skrev brev om egen begravelse

Hun råder foreldre til barn som mobber til å snakke med barnet om hva deres mening om situasjonen. Det er ikke et poeng at barnet skal føle skyld, men at de skal føle ansvar.

– Man må forsøke å få den som mobber til å forstå hvordan dette føles for den som blir mobbet. Mange barn mobber for å hevde seg og få en sterk posisjon med makt over andre, hevder hun.

– Det er viktig at barnet får bekreftelse på den de er, og at de forstår at det er handlingen som ikke er akseptabel.