Kommisjonen som utredet nødetatenes arbeid etter terrorangrepene 22. juli konkluderte med store mangler i politiets organisering og arbeid.

Varslet i årevis

Manglende dataverktøy, manglende politihelikopter, lav beredskap og for lite operativ trening, er blant punktene som ble kritisert av 22. juli-kommisjonen.

Les også: Rapporten: – Politiet kunne vært på Utøya klokka 18.15

Fredag - samme dag som Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård ble utnevnt til ny politidirektør - publiserte politiets fagblad Politiforum en artikkel som viser at politibetjenter og ansatte på grasrota i politiet i flere år har varslet om de samme svakhetene.

For eksempel slo Jarle Utne-Reitan i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt alarm overfor Arbeidstilsynet og mente politibetjenters sikkerhet var i fare på grunn av dårlig radiosamband.

– Arbeidsforholdene våre er for dårlig. Når vi har et samband som ikke fungerer i hovedgata i Haugesund hvor det meste av sentrumskriminaliteten foregår, er det klart vi blir fortvilet. Vi har flere tjenestemenn som ikke har fått den hjelpen de har etterspurt på grunn av feilene, sa Jarle Utne-Reitan til Politiforum i 2006.

Var ikke på samme samband 22. juli

Verneombudet i Haugesund fikk til svar at utbedringer var underveis for Haugesunds del. Men også andre steder i landet advarte politiansatte mot å utsette det nye nødnettet. Ferdigstillelse av det nye nødnettet ble i 2008 utsatt til 2015, seks år etter opprinnelig planlagt.

I mellomtiden bruker politiet to forskjellige samband – noen har fått det nye, mens andre har det gamle. 22. juli kommuniserte politidistriktene Oslo, Asker og Bærum og Søndre Buskerud på det nye nødnettet. Det samme gjorde helseaktørene.

LES OGSÅ: Kommer seg ikke på nett og bildørene ramler av hengslene

Nordre Buskerud politidistrikt, som hadde ansvaret for Utøya-området, kommuniserte derimot på det gamle nødnettet. Med mobiltelefon som eneste alternativ ble kommunikasjonsproblemene store under aksjonen.

Les også: Kommisjonen: Ulike sambandsløsninger forsinket nødetatene

Mangler dataverktøy

Rapporten fra 22. juli-kommisjonen viser at en politibil kjørte bak massedrapsmann Anders Behring Breivik på vei til Utøya. Tidligere hadde en privatperson ringt inn et detaljert tips om terroristen, og gitt registreringsnummer på bilen. Denne opplysningen ble ikke formidlet ut til patruljebilene før to timer senere.

Da politiet slo riksalarm kom den ikke engang fram til Nordre Buskerud politidistrikt og Aske og Bærum politidistrikt. Til de fleste andre distriktene kom den fram først ut på kvelden.

Kommisjonen påpeker at et helhetlig dataverktøy for etterlysning og kommunikasjon i politiet hadde gjort det mulig å etterlyse bilen nasjonalt så snart opplysningene kom inn. I Politiforum kommer det fram at allerede i 2008 advarte ansatte i politiets IKT-avdeling om at etatens datasystemer var moden for en utskiftning.

De ansatte uttrykte overfor Politiforum sin frustrasjon over at ledelsen ikke prioriterte IKT. I 22. juli-rapporten påpeker kommisjonen at dette bør være satsingsområde:

«Politidirektoratet må raskt utarbeide en klar, helhetlig IKT-strategi for politiet for å muliggjøre samhandling på operativt og taktisk nivå, og for å kunne analysere, styre, og utvikle etaten strategisk».

Ansatte varslet også sin engstelse over svakheter ved bemanning, ressurser, responstid og helikopterberedskap.

LES OGSÅ: Klikk her for å se flere sider ved politiet som ble varslet om før 22. juli.

Politimestrene liker valget av ny toppsjef

Samme dag som politifolkenes eget fagblad publiserer artikkelen om at politibetjenter og ansatte på grasrota i politiet i flere år har varslet om de samme svakhetene 22. juli-kommisjonen nå påpeker, ble det kjent at Odd Reidar Humlegård overtar som politidirektør etter at Øystein Mæland trakk seg sent torsdag kveld.

LES OGSÅ: Humlegård er ny politidirektør

Selv om alle landets politimestere torsdag formiddag gav nå avgått politidirektør Øystein Mæland sin fulle støtte, er det ingen som stiller seg negativ til den nye politidirektøren Odd Reidar Humlegård.

LES OGSÅ: – Vi har full tillit til Mæland

Politimester i Agder, Kirsten Lindeberg, sier hun liker valget av ny toppsjef for politiet.

– Jeg er veldig glad for at justisministeren har gjort akkurat det valget hun har gjort. Humlegård kan ta videre det Mæland hadde startet på. Han har bred erfaring og en innstilling til hva politiet bør bli som jeg er enig i, sier Lindeberg til NRK.

Også politimester i Vestfinnmark politidistrikt, Thorbjørn Aas, sier Humlegård har hans fulle tillit. Aas sier skiftet i seg selv var uheldig, men når det nå er et faktum er han helt og fullt klar til å hjelpe Humlegård i å gjennomføre de store oppgavene som ligger foran. Han ser fram til samarbeidet med den nye politidirektøren.

Politimester Beate Gangås i Østfold mener Humlegård har de egenskapene politiet trenger i den situasjonen etaten er i nå. Hun tror Humlegård kan spisse direktoratets rolle som leder for de ulike politietatene, sier Gangås til VG.

Politimester i Gudbrandsdal politidistrikt, Arne Hammersmark, mener dårlig ledelse på topplan i statsforvaltningen har ført til at Øystein Mæland ble ofret. Hammersmark sier til Aftenposten at han hadde mer tillit til Mæland enn til Faremo.

I går sa flere av de samme politimesterne at de var oppriktig lei seg over at Øystein Mæland trakk seg fra stillingen. De skal ikke ha fått noe forvarsel om avgangen da de møtte Mæland i et krisemøte på Gardermoen tidligere torsdag.