Mens ungdommer fra Utøya er i ferd med å fraktes til land og får førstehjelp står bilen til terroristen parkert like ved. Bildene avdekker at ingen fra politiet undersøker om det er sprengstoff i de parkerte bilene. Ingen sikrer området.

Slår fast svikt i arbeidet

22-juli kommisjonen slår fast at politiets arbeid, organsiering og kompetanse sviktet. Sissel Hammer hadde som politimester i Nordre Buskerud ansvar for Utøya-området, mens Anstein Gjengedal er politimester i Oslo.

Begge fikk i fjor utbetalt bonus for godt arbeid.

– Jeg har en avtale med en fastlønn og en bonus. Det er tror jeg på en måte alle innenfor lederregulativet har. Jeg har samme ordning som alle de andre politisjefene, sier Hammer til TV 2.

– Jeg oppfatter ikke det som en bonus. Det er en del av avtalen jeg har, hvor det er et personlig tillegg og det har jeg hatt fra jeg var Økokrim-sjef og også i Oslo politidistrikt, sier Anstein Gjengedal.

Bonus i ti år

I ti år har Politidirektoratet premiert landets politimestere med årlige tillegg for gode resultater og måloppnåelse. Politimestrene får mellom 70.000 og 140.000 i tillegg til sin vanlige lederlønn.

– Synes du at du fortjente bonusen i 2011?

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer til det. Det er ikke jeg som fastsetter det tillegget, sier Gjengedal.

Ekspert: – Bortkastet

William Brochs-Haukedal, professor i ledelse ved Norges handelshøyskole sier bonuser ikke tjener til forbedrede resultater.

– I den grad det er bonuser er de bortkastet, fordi de ikke har noen mulighet til å påvirke presteringen og motivasjonen eller lysten til å prestere, sier han.

TV 2 har bedt Politidirektoratet om en liste over samtlige bonusutbetalinger, men Politidirektoratet svarte torsdag at de ikke hadde kapasitet.

– Noen har helt klart fortjent mer enn de har fått, og andre har fått mye mer enn de har fortjent, sier Brochs-Haukedal.