Det viser en stor undersøkelse om amerikaneres syn på retten til å bære skytevåpen.

Like viktig som ytringsfrihet

68 prosent av de spurte mener den grunnlovsfestede retten til å bære skytevåpen er en viktig rettighet, på lik linje med ytrings- og pressefrihet, viser en meningsmåling utført av Public Religion Research Institute (PRRI).

Blant hvite amerikanere er andelen hele 75 prosent, mens den blant ikke-hvite er 56 prosent.

Skjerping av loven

52 prosent av de spurte mener rett nok at våpenlovgivningen bør skjerpes, noe 44 prosent er uenige i. Synet på dette varierer sterkt mellom ulike politiske, religiøse og etniske grupperinger.

Blant katolikker og ikke-religiøse mener over 60 prosent at våpenlovgivningen bør skjerpes, mens bare 45 prosent av hvite, evangelisk kristne protestanter er av samme oppfatning.

76 prosent av de spurte mener at det bør være forbudt å bære skjult våpen i kirker og andre religiøse bygg, 73 prosent mener det samme bør gjelde for offentlige bygninger, mens 77 vil ha forbud mot å bære våpen på skoler. (©NTB)