Torsdag kveld trakk politidirektøren seg, etter at justisminister Grete Faremo (Ap) hadde erklært seg inhabil i spørsmålet om hans arbeidsforhold. Mæland har tidligere vært statssekretær for Grete Faremo (1994 – 1996), og de har fortsatt å pleie omgang også etter dette.

Det hadde vært en uholdbar situasjon om justisministeren var inhabil i forhold til politidirektøren. Sånn sett så har han vært lojal som har gått av, fordi han har sett at det ville bli for vanskelig hele styringssystemet. Men dette løser ingen andre problemer enn kameraderiproblemene til regjeringen, sier Høyre-leder Erna Solberg til tv2.no.

– Redder politidirektøren justisminister Grete Faremo ved å gå av?

Nei, ikke nødvendigvis. Vi må se gjennom de andre tingene som 22. juli-kommisjonen har rettet knusende kritikk mot. Det er ikke dét at han går som er avgjørende for spørsmålet om justisminister Grete Faremo og hennes forgjengere har gjort de riktige vurderingene, sier Solberg.

LES OGSÅ: Mæland trekker seg som politidirektør

Burde vurdert habiliteten tidligere

Justisminister Grete Faremo erklærte seg rett før klokken 21 torsdag inhabil i Mælands arbeidsforhold. I praksis betyr det at hun ikke ville hatt mulighet til å avskjedige politidirektøren. Fra før var statsminister Jens Stoltenberg inhabil, fordi han er nær venn med den nylig avgåtte politidirektøren.

Vi har sagt hele tiden at vi måtte ta høyde for kritikk, den rapporten som kom på mandag var alvorlig og klar og viste på en måte en bredde i utfordringene for politiet som gjorde at jeg modnet i tenkningen i hvilke konsekvenser dette kunne ha også tjenestemessig, sier Faremo til tv2.no.

– Burde den modningen ha kommet tidligere?

Det blir en spekulasjon.

– Mener du det i dag?

Det er en spekulasjon jeg ikke vil begi meg inn i. I formiddag mente jeg det var riktig å få dette vurdert, sier Faremo.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Grete Faremo (Foto: Ingvill Teige Stiegler/TV 2)

Høyre-leder Erna Solberg mener det er en svært underlig vurdering av justisministeren.

Jeg mener at hun burde ha foretatt en habilitetsvurdering allerede da hun var forsvarsminister, når han har vært hennes statssekretær, og når hun selv opplyser at de har hatt personlig relasjon etter dette, så burde hun i alle fall ha fått det vurdert da hun ble justisminister, sier Solberg.

LES OGSÅ: Faremo erklærer seg inhabil

– En klok vurdering

Frp-leder Siv Jensen mener det var nødvendig at Øystein Mæland trakk seg som politidirektør.

Det er en klok vurdering. Det handler om å få en bedre ledelse i et politi som trenger tillit. Det å skifte ut noen ledd i politiet kan gi bedre ledelse, sier Jensen til tv2.no.

Hun peker på at Øystein Mæland ikke hadde vært politidirektør lenge 22. juli, men at politiet i tiden som har gått etter terroren, ikke har fulgt opp vedtakene som er blitt gjort.

Det har også det siste året vært en sendrektighet som er med på å påvirke situasjonen, sier Jensen.

Øystein Mæland sier at årsaken til avgangen er at Faremo og andre politikere ikke har vært klare nok på om han har tillit.

Jeg stoler på vurderingene Øystein Mæland gir. Hvis han mener han har fått ulne svar fra regjeringen er det sikkert riktig, sier Jensen til TV 2.

LES OGSÅ: Frp krever milliarder til nye politibiler

Ikke overrasket

Venstre-leder Trine Skei Grande er ikke overrasket avgangen.

Det er ikke nødvendigvis et nederlag for ham, det kan være ærefullt å trekke seg. Jeg skjønner på argumentasjonen at han ikke har følt at han har hatt statsrådens tillit, så da er det vel en logisk konsekvens. Det hadde vært underlig om han skulle organisere en ny ledelse av norsk politi sammen med en statsråd som han ikke kan snakke med, Skei Grande.

KrF-leder Knut Arild Hareide mener situasjonen ville blitt for krevende for justisministeren, så lenge hun var inhabil i politidirektørens arbeidsforhold.

– Avgangen gir regjeringen mulighet til å øke den politifaglige tyngden i ledelsen av politidirektoratet, sier Hareide til tv2.no.

LES OGSÅ: Ungdomspartilederne freder Jens – inntil videre

Delte meninger i panelet

Vi har spurt tv2.nos politiske panel om de mener at Øystein Mæland gjør rett i å trekke seg.

- Ja, mener Høyres justispolitiske talsmann, Andre Oktay Dahl.

- Og nå trenger vi folk med operativ politibakgrunn, eventuelt forsvarsbakgrunn til å lede. Hvis vi i det hele tatt skal beholde POD, legger han til.

Gruppeleder for Senterpartiet i Buskerud er uenig. Han mener Mæland burde blitt i jobben.

- Jakten på syndebukker overskygger viljen til å ta tak i konkrete utfordringer, skriver han.

LES FLERE MENINGER FRA POLITISK PANEL.