Selv om Støre har lovverket på sin side når han nekter å forhandle med lokalt ansatte ved ambassadene, er det ikke greit av en Ap-statsråd, mener stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

– Vi kan ikke stå i veien for at noen får en tariffavtale, sier Andersen til TV 2.

Klassekampen skriver at utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) ikke vil forhandle med fagforeningen for nesten 1000 lokalt ansatte ved norske ambassader. Det er fagforeningen for de lokalt ansatte ved norske ambassader og konsulater, UDLAF, som ønsker å forhandle sentralt med UD om lønns- og arbeidsvilkår.

Men Utenriksdepartementet viser til tjenestetvistloven som gir dem rett til å nekte å forhandle med de ansatte. «Lokalt ansatte har ikke forhandlingsrett overfor departementet i henhold til norsk rett,», skriver departementet i en e-post til avisen.

LES OGSÅ: Støre nekter å forhandle

Skriver brev til Støre

Det reagerer Støres rødgrønne kollega på Stortinget, Karin Andersen (SV) på.

– Departementet viser til gamle systemer og lovverk, men man kan gjøre mye mer enn det som står i loven og det mener jeg at vi bør gjøre. Vi bør sikre ansatte mulighet til tariffavtale der vi sitter med mulighet til det. Og det gjør vi nå i Utenriksdepartementet, sier Andersen til TV 2.

Derfor sender Andersen et skriftlig spørsmål til Støre. I brevet viser hun til at den rødgrønne regjeringen i sin tiltredelseserklæring understreker at de vil arbeide for økt organisasjonsgrad i arbeidslivet.

«Hvordan vil utenriksministeren sikre at Norge aktivt arbeider for fagorganisering og et godt, trygt og organisert arbeidsmiljø ved våre egne utenriksstasjoner?» spør Andersen i brevet.

LES HELE BREVET HER

Mener rødgrønne er ekstra forpliktet

Andersen mener Jonas Gahr Støre og den rødgrønne regjeringen er ekstra forpliktet til å jobbe for tariffavtaler og ordnede arbeidsforhold for de ansatte.

– Det er en politisk tradisjon som våre partier er tuftet på. I regjeringserklæringen står det at vi ønsker et velorganisert arbeidsliv. Det skal være basert på avtaler og organisering. Da kan ikke vi stå i veien for at noen får en tariffavtale, sier Andersen.

LES OGSÅ: Rødt er tre ganger så store som SV