Tidligere var fødselstoppen i Norge i løpet av vårmånedene mars, april og mai, cirka ni måneder etter sommerferien. De siste årene har toppen vært midt på sommeren. På Oslo Universitetssykehus har det aldri blitt født så mange barn i løpet av en måned som i juli i år. Jordmorforeningen tar til orde for at barnehagefristen må vurderes.

LES OGSÅ: Babyboom for å rekke barnehagefrist

Foreldre planlegger svangerskapet slik at de skal rekke fristen for barnehageopptak som er 31. august. Bare barn som er fyller ett år før utgangen av august har krav på barnehageplass.

Solveig Horne er stortingsrepresentant for Frp fra Rogaland. (Foto: Frp)

– Dette er et nytt fenomen, men tendensen har vært tydelig de siste årene. Det vi ser er at regelen med barnehageopptak ikke slår så heldig ut, og det enkleste er kanskje å gjøre noe med dette politisk, sier Marit Heiberg, leder for Den norske jordmorforening til NTB.

LES OGSÅ: Høstsex skaper kaos ved fødeavdelingene

Fremskrittspartiet tar henne på ordet og foreslår at opptak til barnehagene skjer gjennom hele året.

– FrP har fremmet forslag om å innføre løpende barnehageopptak ved flere anledninger. De siste gangene har vi fått støtte fra KrF og Høyre, nå gjenstår bare regjeringspartiene, sier familiepolitisk talsperson i Frp, Solveig Horne.

I tillegg ønsker Frp mer fleksible åpningstider i barnehagene og at mor og far selv skal få fordele permisjonstiden seg i mellom.

– Når vi har kommet så langt i denne formynderstaten at familiene må planlegge tidspunkt for fødsler for å få barnehageplass sier det seg selv at det er på tide å innføre en familiereform som gir makta tilbake til familiene,