Dei ekstreme nedbørsmengdene etter ekstremvêret Frida har gått hardt ut over Buskerud.

I Mjøndalen måtte tital personar evakuerast ved hjelp av båt. Nesten halve Mjøndalen sentrum sto ei tid under vatn, og politiet evakuerte fleire gater der det kom jordras.

Bilen hamna i grøfta

Men det var ikkje berre der vassmassane herja, det fekk Frode Hoff smerteleg erfara.

LES OGSÅ: Flere titall personer evakuert etter ekstremvær i Buskerud

Like før klokka 4, tysdag morgon, skulle Hoff på jobb som bussjåfør hjå Nettbuss.

– Det sa berre pang, og så stoppa det, seier Hoff.

VEKKE: Vegen er vaska vekk av den ekstreme nedbøren. (Foto: Frode Hoff/Privat)

Han kom køyrande langs Sigdalsvegen, då den plutseleg gav etter under han.

– Eg er litt skjelven og øm. Eg fekk meg ein smell av airbagen, samt at beltet stramma godt til, seier han.

Han seier det var vått og mørkt og litt nedbør når han køyrde av garde.

LES OGSÅ: Plutselig kom denne og begravde hele bygden

Men om vegen ikkje hadde gjeve etter under han, hadde ikkje Hoff kome seg lenger uansett. For berre 50 meter lenger framme har ei elv som normalt sett går under vegen gått langt over sine breidder og tatt med seg det som var av veg.

– Rakk ikkje å tenka

– Så du hadde eigentleg ikkje kome deg så mykje lenger uansett?

– Nei, det stemmer.

– Hadde du oppdaga at vegen var vekke før det var for seint?

–Det veit eg ikkje. For det er jo rett rundt ein sving. Eg såg at det var eit eller anna der, men før eg rakk å tenka, forsvann vegen under meg, seier Hoff.

Han seier at det i løpet av natta har lyna og tordna.

LES OGSÅ: Ekstreme nedbørmengder og flomfare på Sørlandet

– Og så har det kome ekstremt store nedbørsmengder, legg han til.

Roar Teigen, meteorolog i Storm seier til tv2.no at nedbøren vil prega Austlandet på tysdag og.

Lokalt mykje nedbør

– No går det byger nord for Oslo. Det er til dels kraftige byger i Ytre Oslofjord og Østfold.

– Det vil koma lokalt kraftige byger og torden i løpet av dagen. Men det vil ikkje komma dei mengdene i dag som det var i natt, legg han til.

Ekstremvêret «Frida» vart merka så langt nord som Hordaland. Men nedbørsmengdene var det Aust og Sørlandet som fekk.

Mest nedbør kom det i Byglandsfjord med 51,1 mm nedbør på 24 timar. Deretter Kongsberg og Eik Hove med høvesvis 42,5 og 39,2 mm nedbør.

– Det er ikkje fullt så mykje som det var indikert i ekstremvarselet, og hovudtyngda kom lenger aust enn me trudde, seier Martin Q. Grønnevet i Storm.

MJØNDALEN: HEr har nokre brakker i Mjøndalen rasa ut etter uvêret. (Foto: Tor Lindseth/Privat)

Han seier at nedbøren som kom i aust har eit anna kjenneteikn enn kva som er normalt for slike store nedbørssystem.

– Når det kjem mykje nedbør i vest er det snakk om store frontsystem. Men denne typen nedbør som kom i natt har vore lokale torebyger som gjer veldig mykje nedbør på kort tid, veldig lokalt, seier han.

Sommaren stikk innom

Han seier at dette er det veldig vanskelig å varsla.

– Mange plasser har gjerne nedbøren kome i løpet av berre eit par timar, peikar han på.

– I tillegg har det truleg kome meir nedbør enkelte plassar som me ikkje har fått målt, legg han til.

LES OGSÅ: Jordskjelv rammer Skandinavia

Ekstremnedbøren har naturlegvis ført til stengte vegar og jerbanestrekningar.

Jernbaneverket melder om at Randsfjordbanen er stengt mellom Hokksund og Vikersund, samt at Sørlandsbanen er stengt mellom Hokksund og Kongsberg på grunn av skader etter ekstremvêret.

På vegnettet er det i Buskerud redusert framkomeligheit i Øvre Eiker, Nedre Eiker, Kongsberg, Modum og Sigdal på grunn av flaum. I Vestfold er indre deler av fylket utsatt for dei same problema.

Men fortvil ikkje. Sjølv om det regnar over store deler av landet nett no, er det lysning i sikte.

Frå torsdag til måndag kjem endeleg sommaren innom Sør Noreg for ein snarvisitt.