Èn av fem jenter tror de er tjukke, selv om de er normalvektige. (Foto: Colourbox, © Colourbox)
Èn av fem jenter tror de er tjukke, selv om de er normalvektige. (Foto: Colourbox, © Colourbox)

Forvrengt kroppsbilde hos tenåringer kan føre til overvekt

Hva du ser når du ser deg selv i speilet har stor påvirkning på om du legger på deg eller ikke, mener forskere.

Det er med andre ord grunn til å jobbe med selvbildet sitt. En ny studie gjort av forskere fra Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU har nemlig vist at personer som føler seg overvektige som tenåringer, oftere ender opp med å bli overvektige i voksen alder, enn de som føler seg normalvektige.

Lille speil på veggen der

Studien er den første som ser på sammenhengen mellom hvordan man opplever sin egen vekt og hva som faktisk er den reelle vekten. 1196 normalvektige tenåringer ble i perioden 1995-1997 spurt om hvordan de opplevde sin egen vekt. Da de samme personene ble veid igjen ti år etter viste det seg at det var en vesentlig fler av dem som hadde blitt overvektige som voksne, som hadde følt seg overvektige som tenåringer.

Hele 59 prosent av de som hadde følt seg tjukke som tenåringer, var blitt overvektige som voksne. Av de som hadde følt seg normalvektige som tenåringer var det kun 31 prosent som hadde blitt overvektige i voksen alder.

Les også: Ungdom med mye kviser kan få psykiske problemer

Kroppspress

Et syltynt kroppsideal skaper et vrengbilde hos mange unge av hva som er en normal kropp. (Foto: Colourbox, © Colourbox)
Et syltynt kroppsideal skaper et vrengbilde hos mange unge av hva som er en normal kropp. (Foto: Colourbox, © Colourbox)
Årsakene til denne sammenhengen er trolig sammensatte, men forskerne nevner den psykososiale belastningen av å ha et dårlig selvbilde som en mulig faktor. De peker også på at presset om å leve opp til et sylslankt kroppsideal fører til et usunt fokus på mat og kropp.

En konstant bekymring over egen vekt er også en vesentlig stressfaktor, og forskerne trekker fram sammenhengen mellom stress og magefett som en av de mange mulige forklaringene.

– En annen forklaring kan være at ungdommene som ser på seg selv som tjukke, gjerne endrer spisevaner, ved for eksempel å hoppe over måltider. Forskning har vist at å droppe frokost kan føre til overvekt, forklarer Cuypers til Forskning.no

Les også: – Syltynne modeller skaper feil kroppsideal

Jenter mer utsatt

Men studien viser også at det er jentene som har de største vrangforestillingene når det gjelder egen kroppsvekt. Hele 22 prosent av jentene følte at de var overvektige, mens de egentlig var normalvektige, mens bare ni prosent av guttene oppga det samme.

Cuyperus tar til orde for at et mer normalt kroppsideal, formidlet gjennom skole og media, faktisk kan hjelpe på overvekt i samfunnet.

– I skolen bør man snakke med ungdommer og hva som er alminnelige kropper, og vise at alle kropper er pene som de er. Og ikke minst: Mediene må slutte å fremheve modellkroppen som det perfekte ideal. Det er den ikke, slår han fast.

Les også: Slik unngår du jojo-slanking