Dette opplyser FN-sjef Ban Ki-moon. Formelt trekker Annan seg fra vervet 31. august, altså ved utgangen av denne måneden. Dette faller sammen med at mandatet hans løper ut.

– Det er svært beklagelig at Annan ikke lenger vil fortsette, sier Ban Ki-moon.

Annan er arkitekten bak sekspunktsplanen for fred i Syria, men alle forsøk på å håndheve denne har som kjent gått i stå.

FN samarbeider nå med den arabiske liga for å finne en erstatter for Annan. Dette er også en klar indikasjon på at man ønsker å forlenge mandatet for spesialutsendingen.

Generalmajor Robert Mood er ikke overrasket. Fram til i forrige uke ledet generalmajoren FNs ubevæpnede observatørkorps i Syria.

– Annan trekker den naturlige konklusjonen at sekspunktsplanen for Syria ikke virker, sier Mood i en pressemelding.

Nordmannen mener Annans fratreden er et alvorlig varsku til FNs sikkerhetsråd, partene og landene i regionen om at de må ta ansvar for å stanse lidelsene det syriske folk utsettes for.

– Ansvaret for at planen ikke har lyktes, ligger hos partene på bakken, de som fyrer oppunder volden, og et handlingslammet Sikkerhetsråd, sier Mood, som mener Annan fortjener stor honnør for sin innsats.

TV 2 / NTB