TV 2 har de siste dagene fortalt om lokal bekymring over nivået på den husleie som drives inn av Forsvarsbygg.

 

Høy husleie bekymrer

– Hæren er bekymret for at vi har for høy utgift på husleie generelt, sa pressetalsmann Frank Stølan til TV2 Nyhetene i går.

– Det går ut over den operative evnen vår, sa kapteinløytnant Rolf Lund ved Sola flystasjon i en reportasje mandag.

Kapteinløytnant Rolf Lund er mektig lei av at stadig mer av avdelingens midler går med til å betale husleie til forsvarets egen eiendomsaktør, Forsvarsbygg. (Foto: TV 2)
Ute i avdelingene, men også i forsvarsledelsen erkjenner man at driftsutgiftene stiger faretruende. Det har med leie og drift av bygg og anlegg å gjøre, og at nye bygg også betyr høyere leie.

LES OGSÅ: – Høy husleie svekker Forsvarets operative kraft

 

Må bryte kostnadskurven

– Fra vår side så er det veldig viktig å bryte den kostnadskurven, og derfor er noe av det viktige elementet her det er nettopp at utgiftene synliggjøres. Sånn sett synes jeg det er sunt at det er sjefer som reagerer på at utgiftene kan være høye, sier fungerende forsvarssjef Espen Amundsen.

Men eiendomsforvalter Forsvarsbygg og husleiemodellen velger oberstløytnant Amundsen å forsvare. Han viser til at salg av bygg og eiendom har gitt en gevinst på 3 milliarder kroner, og på toppen av det  kommer 700 millioner i årlige besparelser. Men modellen er ikke optimal, det erkjenner han.

– Det er nødvendigvis ikke en innertier, en slik modell som andre modeller må vi justere underveis, og det gjør vi i samarbeid med Forsvarsbygg og Forsvarsdepartementet.

 

Like dyrt som Oslo

Men husleiemodellen er omstridt ute i organisasjonen. Hvordan kan man kreve opp til 500.000 kroner i årlig leie for en gammel flyhangar, eller forsvare at leieprisen for et tidsmessig kontor midt i Oslo sentrum, er lik det Hæren må betale for en sliten kopi på bygda i Indre Troms?

– For en lokal sjef kan dette virke urimelig, men, i det store bildet og på sentralt nivå, så blir dette riktig, sier Amundsen. Han fastholder at den etablerte praksis er god, men at den på enkelte områder må justeres for å bli enda bedre.

  Derfor øker prisene

Kommunikasjonsdirektør Cecilie Jentoft i Forsvarsbygg forklarer prisøkningen på de to bunkerne TV2 har omtalt i tidligere reportasjer med at det tidligere ikke ble  belastet et kapitalelement på såkalt EBA, eiendom, bygg og anlegg, finansiert av NATO.

– For å få en lik husleiemodell på all EBA i Forsvaret, besluttet Forsvarsdepartementet at også fellesfinansierte anlegg skulle ha et kapitalelement i leien fra og med 2009. Dette elementet er å betrakte som fremtidig sparing. Denne sparingen får Forsvaret tilbake når de senere har behov for fornyelse av eksisterende bygninger og investering i nye eiendommer og anlegg. Uten denne sparingen må disse kostnadene dekkes inn på annen måte, for behovene for investeringer forsvinner ikke, utdyper Jentoft.  

– Dette er den direkte årsaken til at den totale leieprisen for shelterne og Forsvarsmuseet som det refereres til i nyhetssakene har hatt gått opp. Det er altså ikke Forsvarsbygg som har skrudd opp sine husleiepriser.