Over 60 kommuner i Norge har fremdeles boplikt, blant dem, Tvedestrand som har ønsket å beholde fastboende på øyene i skjærgården. Men den har liten eller ingen effekt mener Professor Normann Aanesland, og dessuten kan den være ulovlig.

Hadde effekt på Lyngør

Seilmaker Fredrik Brodersen var en av forkjemperne da boplikten ble innført på Lyngør i Tvedestrand i 1981.

– Vi så at sommergjestene snart kom til å eie alle bryggene i havna her, og det synes vi var litt dumt da. Vi som forsøkte å få folk til å bo her og trengte brygger blant annet, sier Brodersen til TV 2 Nyhetene.

UTDATERT: Seilmaker Fredrik Brodersen mener boplikten slik den er nå er utdatert. (Foto: TV 2)

Effekten var at det i 20 år ble solgt flere helårsboligerboliger til fastboende enn til sommergjester på Lyngør. Men, nå er sommergjestene i ferd med å overta, og Brodersen mener Tvedestrand kommune nå gjør lite for å håndheve boplikten.

– Vi har jo en del eksempler på folk som har kjøpt hus og bruker det bare om sommeren. De sier, og har for så vidt signert på, at de skal bo der.

LES OGSÅ: Tollvesenet ville ikke dele strandområde

Tør ikke pålegge «personlig boplikt»

Slik det er i dag kan en familie som arver en helårsbolig, slippe boplikt der hvor den finnes. Likevel åpner loven for at den enkelte kommune selv kan bestemme om arvinger likevel må bo der fast. Et virkemiddel kun ni av 66 kommuner med boplikt har valgt å bruke.

Ordfører i Tvedestrand, Jan Dukene mener det er liten vilje blant politikere til å innføre en slik form for boplikt selv om den kunne avhjulpet situasjonen.

– Da vil boplikten hatt en effekt og da ville en få lys i alle vinduene hele tiden, og man ville fått ned prisene, sier Dukene til TV 2 Nyhetene.

- Du skal bo her fordi du har lyst, sier ordfører i Tvedestrand, Jan Dukene. (Foto: TV 2)

– Men dette er det ingen som tør å gjøre. Så de som vil ha boplikt, men helst ikke for seg selv og sine barn.

LES OGSÅ: Tollvesenet mesker seg på strandperle for fem kroner i året

– Boplikten ulovlig

Slik boplikten praktiseres i kommunene i dag har den ingen effekt mener Professor Normann Aanesland ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.

– At boplikten har noen positiv virkning på kommunene? Der er sannsynligheten lik null, sier professoren til TV 2 Nyhetene.

Aanesland som har forsket på området i mange år, hevder at boplikten er ulovlig.

– Norge er medlem av EØS. Og i EØS-avtalen er det slik at, har man et virkemiddel, så må man etterpå kontrollere at det virkemidlet virker etter hensikten, sier Aanesland.

– Det finnes ingen undersøkelser i Norge som viser at boplikt virker, derfor er boplikt ulovlig innenfor EØS-området.

- Boplikten er ulovlig, mener professor Normann Aanesland. (Foto: TV 2)

En undersøkelse Aanesland har gjennomført slår fast at boplikten ikke fungerer.

– Og det er ikke bare vår undersøkelse som viser dette. En undersøkelse gjort av Bygdeforskning, betalt av Landbruksdepartementet, har vist det samme, sier professoren.

LES OGSÅ: Flertallet bygger ulovlig i strandsonen

– Angiveri

Og så lenge kommunen selv ikke klarer å kontrollere om folk faktisk oppfyller boplikten, mener Aanesland det oppmuntrer til angiveri. Folk kontrollerer hverandre i stedet.

– Jeg er så gammel at jeg husker tiden under krigen. Dette ligner veldig på da min far ble tatt av tyskerne fordi det var en nazist som hadde angitt ham, sier Aanesland.

Han er ikke nådig når det gjelder hva han mener bør skje.

– Fjern boplikten for landbruket, fjern boplikten for helårsboliger, vekk med boplikten! Det er ikke verdig et demokratisk samfunn som Norge ellers er, å ha boplikt.

LES OGSÅ: Kronprinsparet får bygge brygge i friområde

– Skal bo her fordi du ønsker det

Stadig flere kystkommuner velger faktisk å fjerne boplikten. På Åkerøya i Lillesand forsvant den i vår, og til høsten står den trolig for fall i Tvedestrand.

– Det er noe som er utgått på dato, det var behov for den en gang på -70, -80-tallet, men nå er det et tilbakelagt stadium, mener ordfører Dukene som tilhører Tverrpolitisk liste i Tvedestrand.

– Det skal ikke være en plikt å bo i Tvedestrand, du skal bo her fordi du ønsker det.

LES OGSÅ: Halvparten bygger ulovlig i strandsonen

Må drastiske endringer til

Seilmakeren på Lyngør er enig, boplikten har ikke lenger noe for seg.

– Sånn som den er i dag, så må det ganske dramatiske endringer til i loven, som neppe Tvedestrand kommune vil gå inn for, slik at jeg vil nok si at boplikten har utspilt sin rolle, sier Brodersen.

– Sommergjestene hiver seg nå inn i alle budrunder på hus, så de har blitt kjempedyre og vi har nå den dyreste kvadratmeterprisen på hus i hele Norge.