– Dette er et shelter for jagerfly, et parkeringshus for jagerfly, sier kapteinløytnant Rolf Lund til TV 2.

Lund vise oss rundt på  Sola flystasjon. Han er sjef for droneavdelingen og mektig lei av at stadig mer av avdelingens midler går med til å betale husleie til forsvarets egen eiendomsaktør, Forsvarsbygg. Selv en Nato-finansiert jagerflyhangar må de betale leie for.

260 000 i årsleie for jagerflyhangar

– Vi betaler faktisk ca. 260 000 kroner i året i leie for den, sier han. På stasjonen har de ti slike, noe som gir en årlig uttelling på rundt 2,5 millioner kroner. På luftforsvarets budsjetter finnes et 100-talls slike jagerfly-sheltere. 90 prosent av dem er finansiert av Nato, men belaster like fullt budsjettet med minst 25 millioner kroner.

LES OGSÅ: Krasjlanding for forsvarsforlik

Kapteinløytnant Rolf Lund er mektig lei av at stadig mer av avdelingens midler går med til å betale husleie til forsvarets egen eiendomsaktør, Forsvarsbygg. (Foto: TV 2)

Svekker forsvarets operative evne

– Det går ut over den operative evnen vår. Vi får mindre og mindre ressurser til å bruke til operative ting, sier kapteinløytnant Rolf Lund.

I dag drifter Forsvarsbygg 13.000 bygg og anlegg med et samlet areal på 4,3 millioner kvadratmeter. Dette ga i fjor leieinntekter på 2,1 milliarder kroner. Organisasjonen har 1650 ansatte, bygger nytt og avhender gammelt, og beskriver sin egen virksomhet som politisk definert.

LES OGSÅ: Pizzabakere krever millioner fra Forsvaret

Kostnadsdekkende leie

– Prinsippet er kostnadsdekkende leie, og det er altså ikke overskudd. Alt går tilbake til eiendom, bygg og anlegg for forsvaret, forteller eiendomsdirektør Haakon Øberg i Forsvarsbygg. Han erkjenner at de har et slags pedagogisk problem når husleiemodellen skal forklares. Samtidig har han ikke problemer med å forsvare en årlig leie på 260 000 kroner for et jagerflyshelter fullfinansiert av Nato for snart 40 år siden.

Eiendomsdirektør Haakon Øberg i Forsvarsbygg erkjenner at de har et slags pedagogisk problem når husleiemodellen skal forklares (Foto: Prosch Simonsen/TV 2)

Husleiemodellen, som ble vedtatt av Stortinget i 2001, fastslår nemlig at alle brukere skal betale en kostnadsdekkende leie for alle bygg de bruker. I husleien inngår kostnader til forvaltning, løpende drift, vedlikehold og lovbestemt utvikling.

LES OGSÅ: Forsvaret bruker 7,7 millioner på omdømme

– Det er teknisk kompliserte bygg, og det koster å holde disse og tekniske systemer i orden. I tillegg er det et kapitalelement som skal betales, og det er det Stortinget som har besluttet, og det forholder vi oss til, sier han til TV2.

– Etter innføringen av husleiemodellen har man oppnådd en effektiviseringsgevinst på over 350 millioner kroner. I sum har husleiemodellen spart forsvarssektoren for over 700 millioner kroner årlig, opplyser Øberg.

Står fram med sin undring

Kapteinløytnant Lund har valgt å stå åpent fram med sin undring og fortvilelse over det som skjer. Mange på operativt nivå innenfor forsvaret deler hans syn, og sliter med å forstå hvorfor en økende del av bevilgningene til forsvaret går til husleie.

LES OGSÅ: Frp vil ha to fullverdige flybaser

– Alt det vi betaler leie for det var forsvarets sitt før i tiden. Så ble det overdratt til Forsvarsbygg for ingenting, og så må Forsvaret betale leie til Forsvarsbygg for det. For noe de allerede eier, og som er kjøpt og betalt.