VANSKELIG DIAGNOSE: De islandske forskernes funn gir nytt håp om effektiv medisin mot Alzheimers. (Illustrasjonsbilde) (Foto: Colourbox)
VANSKELIG DIAGNOSE: De islandske forskernes funn gir nytt håp om effektiv medisin mot Alzheimers. (Illustrasjonsbilde) (Foto: Colourbox)

Nye funn gir håp om behandling av Alzheimers

Islandske forskere har funnet et gen som beskytter mot mental svekkelse. Det kan gjøre det lettere å utvikle en medisin som gir samme effekt som genet.

Nyheten fra Island presenteres i siste nummer av det anerkjente forskningsmagasinet Nature, skriver Adresseavisen.

Lever lenger

Det beskyttende genet er en mutasjon som en halv prosent av islendingene har. Genet finnes også blant 0,2-0,5 prosent av nordmenn, finner og svensker. Bærere av genet har fem ganger større sjanse til å bli 85 år uten Alzheimers sykdom enn resten av befolkningen.

Les også: Én av to alzheimerpasienter får feil diagnose

De lever også lenger enn snittet. Genet beskytter også mot andre former for mental svekkelse. Bærerne av genet har 7,5 ganger større sjanse til å bli 85 uten alvorlig svekkede kognitive evner.

Stadig flere får sykdommen

– Funnene er spennende og viktig for forståelse av årsak og dermed også for planlegging av behandling, sier Geir Selbæk, forskningsleder ved Aldring og helse, Nasjonalt kompetansesenter ved Helse sør-øst.

Les også: Røyking øker risikoen for å få alzheimer

På verdensbasis har 30 millioner mennesker Alzheimer. Uten store medisinske fremskritt vil tallet trolig øke til 120 millioner i 2050. (©NTB)