Tirsdag i neste uke tar våre danske naboer et avgjørende skritt for å sikre dansk innflytelse i nordområdene.

Da sender Danmark ut en arktisk ekspedisjon med vitenskapsfolk som skal samle bevis for at havbunnen ved Nordpolen er en del av Grønlands grunnfjell.

Hvis ekspedisjonen lykkes planlegger den danske regjering sammen med Grønland å reise sak i FN om at de skal ha retten til 150.000 kvadratkilometer av havbunnen, inkludert alt som måtte ligge under den, melder Danmarks Radio.

Til sammenligning utgjør det dansk fastlandet i dag vel 41.000 kvadratkilometer.

LES OGSÅ: Klimaet på Nordpolen og Sydpolen er i utakt

Territorialkrav

Overfor FN har Danmark sammen med Færøyene og Grønland gjort territorialkrav på i alt fem områder i Nord-Atlanteren og Nordishavet.

Danskenes påstand er at Grønlands kontinentalsokkel strekker seg helt til Nordpolen, som derfor bør være dansk. Nordpolen er 380 nautiske mil fra Grønland.

– I området nord for Grønland mangler vi fortsatt enkelte data for å dokumentere det danske kravet, forklarer toktets leder, seniorrådgiver Christian Marcussen ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, til NTB.

De danske forskerne skal undersøke vanndybden i flere områder og kartlegge tykkelsen på sedimenter langs havbunnen.

LES OGSÅ: Oppsiktsvekkende funn på Grønland

Russisk flagg på havbunnen Nordpolen (Foto: AP)

Russland girer opp

Det er tredje gang danskene sender ut en egen polarekspedisjon for å samle slike bevis.

Danmark legger ikke skjul på at de håper ekspedisjonen lykkes slik at de kan hevde suverenitet over det enorme havområdet rundt Nordpolen.

Dette har ikke gått upåaktet hen i Russland, som er i ferd med å planlegge sin egen ekspedisjon i området.

I september 2007 plantet de det russiske flagget på havbunnen rett under Nordpolen.

Vel nok var handlingen symbolsk, men ingen har siden vært i tvil om landets interesse for området.

LES OGSÅ: Hvem eier Nordpolen?

Dronning Margrethe og Prins Henrik på Grønland (Foto: AP)

Ukjent potensiale

Det er foreløpig lite som tyder på at det finnes olje rundt selve Nordpolen, men få tør å utelukke det da det nesten ikke har foregått letevirksomhet under havbunnen.

Men havområdet ved Nordpolen og andre deler av nordområdene har fått en ny global betydning fordi klimaforandringer har fått is til å smelte og åpnet mulighetene for en ny skipstransportrute mellom Europa og Asia.

Hvis skipstrafikken mellom kontinentene mer og mer overføres til nordområdene kan det få store økonomiske ringvirkninger.

Den danske ekspedisjonen skal vare i seks uker og ledes fra den innleide svenske isbryteren «Oden».

LES OGSÅ: Historisk seilas fra Kirkenes til Kina

Iskappe på Grønland (Foto: AP)

Først i verden

For å samle nok bevis for sin teori må de danske forskerne blant annet kartlegge den undersjøiske fjellkjeden Lomonosov.

Den flere kilometer høye fjellkjeden strekker seg hele veien fra Grønland til Sibir og har aldri vært kartlagt før.

Den danske ekspedisjonen planlegger å avslutte ekspedisjonen og returnere til Svalbard 14. september.

Ifølge Danmarks Radio vil den danske regjeringen sammen med Grønland bringe saken inn for FN i 2014, hvis de mener de har bevis godt nok.