Snart to år etter at Verdens handelsorganisasjon WTO vedtok å dømme i tvisten Norge har reist mot EUs selforbud, står prosessen stille, melder ABC Nyheter.

Det er ikke oppnevnt medlemmer til det såkalte panelet som skal ta stilling til Norges klage, og i mellomtiden vokser advokathonorarene seg større og større.

BAKGRUNN: Norge nekter å godta selforbud i EU

Utenriksdepartementet (UD) opplyser at det så langt er ubetalt 9 millioner i advokathonorar i selsaken. Bare i mars og april ble de fakturert for 195.000 kroner.

At prosessen står stille har UD slått seg til ro med, og departementet har heller ikke krevd noen frist for å få et panel på plass.

LES OGSÅ: NOAH: Pinlig å ha på seg kofte av selskinn

– På forsommeren 2011 ble Norge og Canada enige med EU om å utsette prosessen med valg av medlemmer som skal sitte i tvisteløsningspanelet i WTO inntil videre. Dette er ikke å anse som en uthaling fra noen av partenes side. Fra norsk side var dette av interesse for å bruke mer tid på å forberede saken, skriver kommunikasjonsrådgiver Hanne Melfald i en epost som kommentar.

LES OGSÅ: Canada klager selforbud inn for WTO

Bakgrunnen for striden er at EU våren 2009 fattet et vedtak om forbud mot handel med selskinn og andre selprodukter. (©NTB)