– Jeg synes at det er urettferdig, spesielt siden det her er snakk om en parkering der man kan stå gratis i tre timer. Vi var inne på handlesenteret i kun halvannen time, forteller en skuffet Anna Podraza på polsk til TV 2 hjelper deg.

Det var den 23. juli i år at den polske turisten Anna Podraza, hennes venninne Wioleta Czech og Annas polske kjæreste Robert Lesiak som jobber i Norge, parkerte utenfor Knarvik senter utenfor Bergen. På informasjonsskiltet på parkeringsplassen sto det «3 timer gratis parkering mot billett». Informasjonen sto kun på norsk. De polske turistene trodde dette betydde «3 timer gratis parkering» og gikk inn på handlesenteret.

Les også: Åtte minutters feilparkering resulterte i bot og borttauing

Dyr gratisparkering

Da de kom ut fra kjøpesenteret etter halvannen time hadde de fått en gul lapp i frontruten. Også den var kun skrevet på norsk. Det viste seg å være en bot på 710 kroner.

– Det var med stor forbauselse at vi så på boten. Vi prøvde å tyde informasjonsskiltet på nytt og kunne ikke forstå hvorfor vi hadde fått bot, sier Anna.

Anna hadde vært på en ukes tur i Norge for å besøke sin kjæreste Robert Lesiak som jobber i Bergen. Hun hadde kommet sammen med en venninne og de hadde en norsk leiebil på turen. De polske turistene kunne ikke skjønne hvorfor EuroPark ikke hadde noen informasjon på engelsk på parkeringsplassen.

Les også: Se etter dette skiltet. Nesten 2000 har blitt borttauet på tre uker.

Informasjon kun på norsk

– Informasjonen burde ha vært i hvert fall på to språk. Slik det er i dag, er det jo ikke for turister. Jeg jobber i Polen og der er lønningene mye lavere enn det som utbetales her så en slik bot utgjør en stor del av min lønn, sier Anna.

Turistene hadde tolket informasjonen slik at de kunne parkere der gratis i tre timer og at de måtte betale på automaten utover de tre timene. De hadde aldri trodd at de risikerte en bot på gratisparkeringen.

– Vi har jo betalt alle andre steder der vi skulle betale. Her sto det jo gratis, så vi trodde jo at det var gratis, sier Robert Lesiak.

Robert-Lesiak (Foto: Privat)

Fikk ikke gehør hos Europark

Da Robert fikk en norsk kollega til å kontakte EuroPark var det heller ikke mye hjelp å få. Ifølge kollegaen mente EuroPark at det ikke var noe grunnlag for å klage på deres praksis, da besøkende pliktet å sette seg inn i gjeldende regler.

Vi kontakter kommunikasjonsdirektør i EuroPark, Pål Gleditsch, for å spørre hvordan selskapet kan gi bot til turister som ikke forstår norsk.

-Vår erfaring er at folk forstår

– Vi gjør det og andre i bransjen gir også bøter til turister. Det gjelder på plasser med få turister. Vi har ikke hatt problemer med at man ikke har forstått at man skal hente gratisbillett i Knarvik. Vår erfaring er at turister forstår ordet automat og forstår at de skal gå og trekke billett, sier Gleditsch.

Ifølge Gleditsch har EuroPark informasjon på engelsk kun på plasser med mange turister. På steder med få turister er deres erfaring at turistene klarer å forstå informasjonen som står på norsk. Gleditsch tilbakeviser at de forventer at turistene skal sette seg inn i reglene som står på norsk.

-– Vi mener ikke det. Det vi mener om det er at det ikke er vår erfaring at man ikke forstår, sier Gleditsch.

Les også: Disse parkeringsfellene bør du unngå

Vanlig praksis

Han bekrefter at det er vanlig praksis at steder med få turister (også i storbyene) ikke har noe informasjon på engelsk. Ifølge Gleditsch er det vanlig praksis både hos EuroPark, hos andre private operatører og offentlige parkeringsplasser.

Selv om Gleditsch kan være enig i at det kan være mye å kreve av turister forstå norsk, men står likevel fast på at det ikke er noe problem.

– Det er ikke alle steder det er behov for engelsk. Selv om de ikke kan norsk så forstår de hva de skal gjøre, sier Gleditsch.

EuroPark oppfordrer til å klage

Informasjonsdirektøren i EuroPark oppfordrer de polske turistene til å klage på boten og skjønner at det kan føles surt for turister som kommer og ikke har så god økonomi.

– Jeg mener at de bør klage. Vi skal utvise skjønn både i håndhevingen og i saksbehandlingen. Utfallet av klagen vil jeg ikke forskuttere, sier Gleditsch.

Gleditsch forsikrer forresten om at turistene kan skrive klagen på engelsk og at den ikke må være på norsk.

For Anna som er tilbake i Polen var ferien i Norge stort sett veldig vellykket.

– Bortsett fra boten fra EuroPark på 710 kroner to dager før hjemreisen som var helt unødvendig, sier Anna.