Både Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen har for høye utslippsverdier av det helsefarlige NO2-molekylet, som i hovedsak skyldes biltrafikk, skriver Bergens Tidende.

Må søke utsettelse

Regjeringen forbereder nå en søknad til EFTAs overvåkingsorgan ESA der Norge vil be om å få utsatt oppfyllelsen av EUs grenseverdier for det helseskadelige NO2-molekylet.

LES OGSÅ: Helsefarlig luft og helsefarlig politikk

«Fristen for oppnåelse av forurensningsforskriftens grenseverdier for nitrogendioksid (NO2) utløp i 2010. Grenseverdiene ble i 2010 overskredet i Oslo, Drammen, Bergen, Trondheim og Stavanger. Norge må derfor søke om utsettelse av fristen» skriver seksjonsleder Siri Sorteberg i Klif i et brev til Bergen kommune.

Ikke fornøyd

SVs miljøpolitiske talsmann i fylkestinget i Hordaland, Tom Skauge, reagerer sterkt på at regjeringen vil søke om utsettelse.

– Det er det dummeste jeg har hørt, og pinlig for Norge og Bergen, sier Skauge.

Høye utslipp av NO2 er kun tillat 18 timer i løpet av et helt år. I fjor ble grensen overskredet med 90 timer på Manglerud i Oslo, og på Danmarksplass i Bergen ble grensen overskredet med hele 140 timer.

LES OGSÅ: Dårlig luft i hele byen

Og verre blir det

Langtidsvarselet fram til 2015 viser heller ikke lovende takter. Derimot mener Norsk institutt for luftforskning (NILU) at luftkvaliteten kommer til å bli enda dårligere i Oslo, Bergen, Trondheim og flere andre byer på grunn av økt utslipp av nettopp NO2.

Ifølge forsker ved NILU Ingrid Sundvor, er grenseverdiene satt av EU og Norge for å beskytte befolkningens helse, står det på NILUs hjemmeside. Hennes kollega, forsker Karl Idar Gjerstad, understreker at problemet ikke forsvinner.

– Kombinasjonen av økt andel dieselbiler, køkjøring og norske vintere med kaldt klima og lite vind gir værfenomenet inversjon og det vil kunne føre til at NO2-konsentrasjonene vil fortsette å være et problem, sier han til nettstedet.

(TV 2 / NTB)