Med en elektrisk rullestol klarer leddgiktrammede Cecilie Rooth å komme seg enkelt rundt. Også med datteren på fanget.

Cecilie har hatt leddgikt siden hun var 7 år, har vært operert 64 ganger og er uføretrygdet.

– Denne skuteren er et veldig godt hjelpemiddel, sier Cecilie.

– Koster mye

Med rullestolen er det også enkelt å dra innom hit til naboen for å leke på trampolinen.

Roger Schjerva (Foto: TV 2)

For datteren til Cecilie har ikke trampoline. Ettersom Cecilie er syk, har hun store økonomiske utgifter hun IKKE hadde hatt hvis hun var frisk.

– Når man har en alvorlig kronisk sykdom som jeg har, så koster det mye, sier Cecilie.

170.000 i utgifter

Hun har regnet ut at hun har over 170.000 kroner i utgifter som er direkte knyttet til sykdommen. Det innebærer alt fra dyre medisiner til spesialsko.

Hittil har hun fått tilbake 30.000 kroner av utgiftene på skatten, men nå skal denne ordningen avvikles.

– Min økonomi er så stram, at hvis ikke jeg får refundert sånn som lovverket har vært opp til nå, så ryker budsjettet mitt. Altså det er så stramt, forteller hun.

Se VIDEO om saken øverst!

Ingen garantier

Finansdepartementet innrømmer at en del kronisk syke vil tape økonomisk på at ordningen blir borte:

– Hver eneste krone som vi ikke skal bruke på denne særfradragsordningen – 360 millioner – skal vi bruke andre steder i statsbudsjettet til de samme gruppene, sier statssekretær Roger Schjerva (SV) i Finansdepartementet til TV 2.

– Men kan du garantere at ingen blir økonomisk skadelidende på grunn av dette?

– Nei, det kan jeg ikke. Fordi det er vanskelig når vi bygger opp generelle ordninger så er det vanskelig å fange opp alle enkeltindivider, svarer Schjerva.

Bjørnar Allgot (Foto: TV 2)

– Blir mange hull

Det er rundt 60.000 kronikere som har benyttet seg av denne ordningen.

Den største gruppen er diabetikere, og diabetesforbundet frykter syke mennesker som ikke faller inn under de nye ordningene vil få dårligere økonomi.

– Det er veldig bra at man bruker de samme pengene til å kunne bygge opp andre gode systemer. Men det som er problemet er at det blir mange hull. Det er mange ordninger som ikke blir styrket på grunn av dette, og det er en del ordninger som absolutt ikke blir tatt hensyn til, sier generalsekretær i diabetesforbundet Bjørnar Allgot.

– Jeg føler at jeg dobbeltstraffes. En, å få en sånn sykdom. To, få en sånn melding om at de fjerner det beløpet fra oss som trenger det mest, sier Cecilie.