Justisdepartementet understreker i en uttalelse at Anders Behring Breiviks brev er underlagt kontroll. Men departementet tier om noe Breiviks brevveksling faktisk er stoppet.

Uttalelsen fra departementet kommer samme dag som VG presenterte nyheten om at Anders Behring Breivik driver omfattende brevveksling fra fengselscellene sine med høyreekstreme sympatisører.

Foreløpig stans i utsendelse

Men departementet kommenterer ikke spørsmålet om hvorvidt Breiviks brevveksling er stoppet, og de oppgir heller ikke om enkeltbrev til eller fra Breivik er nektet videresendt eller levert.

LES OGSÅ: Breivik skrev støttebrev til terrorister

Fengselsdirektør Knut Bjarkeid vil ikke overfor VG kommentere om det nå er foreløpig stans i utsendelsen av brevene. Departementet bekrefter at Breivik, i henhold til norsk lov, har rett til å sende og motta brev, men at det gjelder spesielle regler.

– Det brukes store ressurser både i kriminalomsorgen og i politiet for å gjennomgå og kontrollere post som går til og fra innsatte. Vi legger opp til en streng kontroll, sier statssekretær Kristin Bergersen.

For innsatte i fengselsavdeling med særlig høy sikkerhet, gjøres det ifølge departementet alltid en konkret vurdering av hvert enkelt brev som sendes til eller fra innsatte.

Åpner for stopp

Selv om departementet ikke vil si om de har stoppet noen av Breiviks brev, åpner de for at brev kan stoppes.

De skriver nemlig at «Kriminalomsorgen kan nekte å utlevere eller sende postsending til eller fra innsatte dersom sendingen inneholder opplysninger om planlegging eller gjennomføring av en straffbar handling. Videre kan sending stoppes hvis det inneholder opplysninger om unndragelse av straffegjennomføring eller handlinger som vil forstyrre ro, orden og sikkerhet i fengslet.»

LES OGSÅ: Breivik flyttet til Skien fengsel

– Et relevant moment ved vurderingen vil være hvilket straffbart forhold innsatte har begått, sier Bergersen.

NTB / TV 2