For å fjerne all usikkerhet rundt bruk av vannscooter i Norge, ble det fra og med 1. juli i år vedtatt at all bruk av vannscooter skal straffes.

Unge Høyre er helt uenig i forbudet.

– Det er på tide å lovligjøre bruk av vannscooter, istedenfor å pålegge politiet enda flere oppgaver, sier Gustavsen til tv2.no.

LES OGSÅ: Vannscooter-gjeng ler av politiets Facebook-advarsel

Ny forskrift

Siden 2001 har Norge, i motsetning til alle landene i EU, hatt forbud mot vannscootere. På grunn av uklare regler, ble det i år laget en ny forskrift som er en forlengelse av Lov om fritids- og småbåter.

Forskriften, som ble vedtatt av regjeringen 22. juni, fjerner all tvil rundt forbudet og i utgangspunktet er nå vannscooter forbudt over hele landet.

– Er det nødvendig?

Politiet burde ikke bruke tid på å stoppe kjøretøy som er lovlig i alle EU-land, mener Oslo Unge Høyre.

– Hvert eneste år pålegger vi politiet flere og flere oppgaver. Snart må vi nesten spørre oss om alt er nødvendig. Om noen kjører en EU-godkjent vannscooter på en fin sommerdag, så er det bortkastede ressurser å ilegge dem bot, sier han og legger til at man heller må fokusere på råkjøring:

– En råkjører til sjøs er en råkjører uansett om han sitter på scootersetet eller flybridgen, og det er disse politiet bør fokusere på. I tillegg har vannscooter-forbudet vært kritisert av ESA, som er EFTAs overvåkingsorgan.

LES OGSÅ: Skuffet vannscooter-gjeng måtte snu

Vil oppheve forbudet

Ungdomspartiet mener det nå er på tide at vannscooter blir lovlig, også i Norge.

– Vannscooter har mange av de samme funksjonene som båter, og kan fint brukes som fremkomstmiddel på sjøen. Vi har nesten 30.000 kilometer med kystlinje på fastlandet vårt og da synes jeg at man burde få benytte seg av vannscootere for å komme seg fram, sier Gustavsen.

Nye og moderne vannscootere tilfredsstiller kravene om å være lite forstyrrende og støyende, påpeker ungdomspartilederen.

– Dagens vannscootere bråker ikke mer enn båter. Regjeringen burde kanskje vurdere å forby motorer også fordi de støyer?, spør han.

I rundskrivet Riksadvokaten har sendt ut til alle landets politimestre med nytt håndhevingsdirektiv, står det følgende om vannscooterforbudet:

«Forbudet mot bruk av vannscooter, jf. småbåtloven § 40 tredje, jf. første [avsnitt], bes nå håndhevet fullt ut for alle typer scootere, uavhengig av EØS-opprinnelse eller ikke. Det innebærer at vannscooterkjoring etter 1. juli 2012 i områder som ikke er åpnet for bruk, jf. forskriften § 2 og 3, skal anmeldes, etterforskes og påtaleavgjøres. En rask, effektiv og konsekvent håndheving av forbudet forventes».

LES OGSÅ: Nå er vannscooter forbudt