Topplederne i offentlig hel- og deleide selskaper fortsetter å øke sine egne lønninger kraftig, til tross for at dette er stikk i strid med regjeringens uttalte politikk.

Bare i de åtte børsnoterte statseide selskapene har sjefene samlet hevet lønn for nærmere 1 milliard kroner siden finanskrisen, skrev Dagens Næringsliv tirsdag.

BAKGRUNN: SU-leder om høye lederlønninger: – Hoder må rulle

Reaksjonen har ikke latt vente på seg. Tirsdag krevde SU-leder Andreas Halse at næringsminister Trond Giske griper inn og fjerner de lederne som ikke viser moderasjon. I dag følger lederen av Stortingets næringskomite, Terje Aasland (Ap) opp.

– Det er helt klart at lederne i de selskapene der staten er enten heleier eller deleier nå må ta ansvar og utvise moderasjon, sier Ap-politiker fra Telemark og leder av Stortingets næringskomite, Terje Aasland til tv2.no.

Han er tydelig på at alle må bidra dersom Norges konkurransekraft skal kunne opprettholdes og sysselsettingen forbli høy også i fremtiden.

– Skal vi klare dette må også lederne vise at de tar det ansvaret de faktisk har, sier Aasland.

POLITISK PANEL SVARER: Bør lønnsveksten blant ledere i statlige bedrifter bremses?

Overgår alle andres utvikling

– Har du noen spesielle ledere eller selskaper i tankene?

– Nei, jeg ønsker ikke å trekke frem enkeltselskaper. Det er et fellesansvar for alle lederne i de selskaper der staten er enten heleier eller deleier å påse at de retningslinjer staten har satt for lederlønninger blir fulgt, sier Aasland.

LES OGSÅ: Vil se på ledernes pensjoner i eierskapsmeldingen

Lønnsøkningen til de 75–80 personene som til en hver tid utgjør konsernledelsen i de børsnoterte statseide selskapene Statoil, DNB, Yara, Hydro, Telenor, SAS, Kongsberg Gruppen og Cermaq, har ifølge Dagens Næringsliv vært 2,75 ganger høyere enn den generelle lønnsveksten i samfunnet.

Aasland sier til tv2.no at han vanskelig kan se at en lederlønnsutvikling som overgår langt den utviklingen alle andre grupper i samfunnet har hatt de siste årene kan være formålstjenlig og i tråd med de retningslinjer staten har satt.

– Styrene sitt ansvar

– Men det er jo næringsminister og din partikollega Trond Giske som er ansvarlig eier av disse selskapene. Er han helt handlingslammet?

Nei da. Trond Giske har fremmet nye retningslinjer og vært tydelig på at han ønsker å stramme inn på lederlønnsutviklingen i de statseide selskapene. Det er styrene i de ulike selskapene jeg nå mener må følge opp, sier Aasland.

LES OGSÅ: Vil ha slutt på skyhøye lederlønninger

Vil ha konsekvenser

I tidligere debatter rundt lønninger til toppsjefene i statseide selskapet har enkelte argumentert for at ledernes fete lønnsslipper gir seg utslag i form av bedre resultater for selskapene de leder.

Terje Aasland er tydelig på at dette er en fortelling uten rot i virkeligheten.

– Når lederne kjører sololøp som vi nå ser, viser de manglende respekt for arbeidstakerne sine. Det er ledere som fokuserer på samhold og tenker at bedriften er et lag som skaper størst verdier, mener han.

Lederen av Stortingets næringskomite sier til tv2.no at Norge er bygget på de motsatte holdningene av det ledere med høye lønninger representerer og varsler konsekvenser for styremedlemmene som har latt utviklingen løpe løpsk.