SKJØNT ENIGE: Både politidirektør Øystein Mæland (t.v.) og stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) mener et forbud mot tigging er veien å gå. I midten illustrasjonsbilde fra romleiren på Årvoll. (Foto: Montasje/TV 2)
SKJØNT ENIGE: Både politidirektør Øystein Mæland (t.v.) og stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) mener et forbud mot tigging er veien å gå. I midten illustrasjonsbilde fra romleiren på Årvoll. (Foto: Montasje/TV 2)

– Tiggerne skjønner ikke at de er ofre for menneskehandel

Politiet sin spesialenhet for bekjempelse av menneskehandel opplever at kultur og lojalitet til egen familie gjør at tiggere selv sjelden anser seg som offer for menneskehandel.

Senterpartiets utskjelte stortingsrepresentant Jenny Klinge møtte tidligere i sommer sterk motbør fra ulike hold da hun tok til orde for at Norge gjeninnfører forbudet mot tigging blant annet for å få bukt med menneskehandel.

LES OGSÅ: Sp-topp: – Det hjelper ingen å la tigging være tillatt

– Det vil forebygge at bakmenn tvinger andre, spesielt barn, til å tigge. Dette er sårbare og fattige folk og vi ønsker at det skal løses på en annen måte enn at de må tigge. Å la tigging være tillatt i Norge er ikke måten å hjelpe fattige i verden på, sa Klinge til tv2.no.

Klinge får nå full støtte av Politidirektoratet. I den samme rapporten hvor politidirektør Øystein Mæland råder Justisdepartementet til å forby tigging avsløres det omfattende utnyttelse av både barn og voksne i forbindelse med nettopp tigging.

LES OGSÅ: Politiet vil ha gjeninnført tiggeforbudet

– Menneskehandel i form av tigging har vært mye omtalt i media den senere tid. Politiet er enig i at man ved et forbud vil kunne forhindre utnyttelse til tigging, herunder menneskehandel, skriver Mæland i rapporten.

– Ser ikke på seg selv som offer

Politiets koordineringsenhet for ofre av menneskehandel (KOM) har i 2011 og til nå i 2012 mottatt flere innrapporteringer om tiggere som mistenkes å være mulige ofre for menneskehandel. Slike saker ender imidlertid sjelden i anmeldelser og pågripelser av bakmenn.

– Noe av årsaken er at tiggerne selv ikke anser seg som ofre for menneskehandel. Dette har å gjøre med kultur og-/eller lojalitet til menneskehandlerne som ofte er medlemmer av familien, skriver politidirektør Øystein Mæland.

LES OGSÅ: Øystein Mæland er ny politidirektør

I tillegg er det et problem at politiet i det hele tatt tipses om for få slike saker.

– Omgivelsene er vant med at dette er deres måte å leve på. Derfor kan det være vanskelig både for hjelpetiltak, politi og barnevern å identifisere mulige offer, skriver Mæland.

Kripos bekymret for mindreårige

I starten av juli ble tre kvinner og tre menn – alle romfolk – funnet skyldig og dømt i den mest omfattende rettssaken om menneskehandel vi har sett her i landet.

LES OGSÅ: Seks dømt for grov menneskehandel i Bergen

Saken, som gikk for Bergen tingrett, omhandlet en romfamilie som ifølge dommen utnyttet fire jenter i alderen 13–17 år. Jentene skal mellom annet ha blitt tvunget til å stjele i butikker, selge falske gullsmykker og tigge.

Barna i den aktuelle saken var registrert i samtlige norske politidistriktet med unntak av ett, og er alle medlemmer av samme storfamilie som de domfelte.

LES OGSÅ: Vil anke menneskehandeldom i Bergen

I sin rapport «Den organiserte kriminaliteten i Norge – Trender og utfordringer i 2011-2012» peker Kripos på nettopp utnyttelse av barn i menneskehandel i form av tigging som en hovedutfordring de kommende årene.

Hva mener du? Er en exit fra Schengen-avtalen den beste måten å løse problemene knyttet til menneskehandel i form av tigging? Delta i debatten ved å si din mening nederst i artikkelen.

– Organiserte grupper og familieklaner fra rommiljøene i Romania og Bulgaria organiserer reiser til andre europeiske land – som Norge – hvor barna blir solgt av foreldrene for en sum penger og barna siden utnyttet til å skaffe penger til de kriminelle gruppene gjennom tigging og nasking, heter det i Kripos' rapport.

– Det er urovekkende at mindreårige i større grad ser ut til å bli utnyttet i Norge. Dette gjelder særlig til tvangstjenester og tigging. Kriminelle som driver med menneskehandel er ofte også involvert i annen type organisert kriminalitet, som narkotika og vinningskriminalitet, konkluderer Kripos.

1000 barn tatt bort fra samme by

Også internasjonale erfaringer viser ifølge politidirektør Øystein Mæland at det foregår omfattende utnyttelse av menneskehandlede barn til blant annet tigging.

– Operasjon Golf i Storbritannia startet i 2005 og rettet seg mot rombarn ned til 6-årsalderen som bedrev omfattende lommetyverier, nasking og annen type gatekriminalitet. Etter samarbeid mellom rumenske og britiske politimyndigheter ble det avdekket at mer enn 1000 barn var tatt bort av menneskehandlere fra én enkelt rumensk by i løpet av ett år, skriver Mæland i brevet til Justisdepartementet.

Venter økning når Romania entrer Schengen

I løpet av høsten er det ventet at landene Romania og Bulgaria begge blir en del av Schengenområdet.

Dette vil innebære at innbyggere fra disse landene vil kunne reise fritt til blant annet Norge uten å måtte vise pass ved grensekontrollene.

Hva mener du? Er en exit fra Schengen-avtalen den beste måten å løse problemene knyttet til menneskehandel i form av tigging? Delta i debatten ved å si din mening nederst i artikkelen.

I publikasjonen «Trafficking in human beings in the European Union» melder det internasjonale politisamarbeidet EUROPOL at dette sannsynligvis vil medføre en økning i menneskehandel fra organiserte kriminelle grupper i rombefolkningen.

– Deres problemer blir våre problemer

I forrige uke fikk Senterpartiets Jenny Klinge hard medfart da hun foreslo at Norge skulle melde seg ut av nettopp Schengen-avtalen for slik å ta «kontroll over egne grenser».

LES OGSÅ: Regjeringsparti vil melde Norge ut av Schengen

– Vi vet at det ligger menneskehandel bak i alle fall deler av tiggingen vi ser på gaten. Ved å gjeninnføre passkontroll rundt Norden vil man mye mer effektivt kunne gå inn og luke ut dem som er del av kriminelle nettverk, sa Klinge til tv2.no.

Hun mener problemstillingen er særlig akutt nettopp fordi landene Romania og Bulgaria etter planen blir del av Schengen-området i løpet av høsten.

– Da vil deres problemer med å håndtere grensene bli våre problemer. Hvis og når de landene blir del av Schengen, vil det bli veldig krevende for norsk politi å håndtere det vi vet vil komme av organisert kriminalitet, sier Klinge.

LES OGSÅ: Redaktør: – Ubehagelig av Senterpartiet

VGs politiske redaktør Hanne Skartveit var en av dem som kritisere utspillet fra Klinge. Hun beskyldte Sp-politikeren for å forsøke å slå politisk mynt på den mildt sagt ampre debatten rundt romfolkene som de siste månedene har inntatt Oslo.

– Dette er klassisk EØS-motstand fra Senterpartiet som nå blir brukt på en ganske ubehagelig måte i en vanskelig sak, sa Skartveit.

Leder Paul Joakim Sandøy i Unge Høyre gikk enda lenger i kritikken av Klinge.

– Klinge bruker romfolket som brekkstang for å melde Norge ut Europas kanskje viktigste samarbeidsavtale er skammelig, reaksjonært og proteksjonistisk, sa Sandøy til tv2.no.

Hva mener du? Er en exit fra Schengen-avtalen den beste måten å løse problemene knyttet til menneskehandel i form av tigging? Delta i debatten ved å si din mening nederst i artikkelen.