Høie mener romfolk i Europa blir utnyttet av bakmenn som presser fattige til å tigge. Tigging er dessuten ofte et skalkeskjul for kriminell virksomhet, mener han. Høie tror Norge kan bli et attraktivt sted for bakmenn som presser mennesker til å tigge. Han sier til Aftenposten at han tror tiggeforbud blir en del av Høyres valgkamp neste år.

– Det er naturlig at det blir det. Jeg tror også at vårt standpunkt vil få større tilslutning, sier Høie.

Les også: Sp støtter Høyre om forbud mot tigging

Tillot tigging

I Norge var det forbudt å tigge fram til 2005. Da vedtok et enstemmig Storting å legalisere tigging. Opphevingen av forbudet skjedde som følge av at daværende justisminister Odd Einar Dørum (V) i Bondevik-regjeringen fremmet forslag om å oppheve løsgjengerloven og tiggeforbudet. Dørum er ikke enig i kravene fra Frp, Høyre og Sp om at Norge må innføre tiggeforbud igjen.

– Jeg er forundret over troen på at fattigdom kan bekjempes med kriminalpolitikk, sier Dørum.

Les også: Høyre vil forby tigging

Delte meninger

Frp, Høyre Sp vil ha forbud mot tigging. SV og KrF er imot. Ap har ikke tatt standpunkt til saken. Men Oslo Ap har foreslått å innføre forbud mot tigging i spesielle områder og til bestemte tider. Justisminister Grete Faremo (Ap) opplyste i juni at hun vurderer å la kommunene forby tigging i visse områder. (©NTB)