Politibudsjettet har økt fra 7,7 milliarder kroner i 2007 til 11 milliarder kroner i år. Likevel er det i dag ansatt færre politifolk. Pengene har i stedet gått med til flere sivilt ansatte, høyere lønn, vakttillegg og ulike investeringer, skriver Aftenposten.

Les også: Ni av ti politistudenter får jobb

Omstrukturering

Justisminister Grete Faremos (Ap) svar på situasjonen er strukturomlegging av politidistriktene. Dette blir del av en resultatreform som hun skal legge fram.

– Det er stilt mange spørsmål ved tildelingene til de enkelte politidistriktene. Jeg synes ikke det er riktig at vi politikere skal styre dette i detalj. Det bør være en konkret faglig vurdering. Men jeg ser også at kriteriene må følges tett og oppdateres i lys av samfunnsutviklingen. Befolkningen vokser mye raskere enn man trodde, og det er mye som har forandret seg på ti år, sier hun.

Les også: Sliter med formen - får beholde uniformen

VIl ha flere i jobb

Aftenpostens tall viser at det er befolkningen i kommuner rundt storbyer som berøres mest av hvordan politiets penger blir fordelt. Kommunene ligger i politidistriktene som har færrest politifolk per innbygger. Faremo innser behovet for å få flere politifolk i jobb.

– Vi har fått sterke økninger på budsjettet. Da ligger det en stor forpliktelse til å bruke pengene best mulig. Det er en utfordring å løse oppgavene på en smart måte. En hovedbekymring er at på tross av økningene, har politiet utilfredsstillende teknologiske løsninger. Samtidig er det behov for å øke antall politifolk, sier hun. (©NTB)