– Uten skole og arbeid blir veien til offentlige støtteordninger og Nav kort, og den mentale veien tilbake til skolebenken ekstra lang, sier fylkesråd for utdanning i Troms, Kent Gudmundsen (H), til tv2.no.

Han vil gi elever muligheten til å bestå eksamen i sentrale fag som norsk, matte og engelsk.

LES OGSÅ: Vil gi elever ny eksamenssjanse på sommeren

Ny eksamenssjanse

Slik ordningen er i dag, må elever som stryker på eksamen i mai, vente helt til november før de kan ta den på nytt. Da har toget til høyere utdanning gått for flere måneder siden og den må vente til neste vår med å søke.

Torsdag sa Unge Høyre-leder Paul Joakim Sandøy til tv2.no at elever som stryker på eksamen må få en ny sjanse allerede samme sommer. Sommerskole er løsningen, slik at de får en mulighet til å komme inn på høyere utdanning samme høst, selv om man skulle stryke på eksamen, mener han.

– Elever som ikke har vitnemål fra videregående blir i dag overlatt til seg selv. Med sommerskole får disse anledning til å følges opp og få vitnemål og muligheten til høyere utdanning med en gang de er ferdige på videregående, uten å måtte ta initiativ til privatisteksamen i årene etterpå, sa Sandøy til tv2.no.

LES OGSÅ:Katastroferesultat etter matteeksamen i videregående skole

Sommerskole

Flere fylkeskommuner arrangerer allerede sommerskole.

– Vi gjennomfører i dag et 14-dagers intensivkurs med elever som, ettersom det er frivillig, er skikkelig motiverte. I møte med engasjerte lærere viser det seg at man kan utrette store faglige bragder, forteller fylkesråd i Troms, Kent Gudmundsen.

Han ønsker å utvide den eksisterende modellen og tilby eksamen.

– Dermed trenger ikke ungdom sette livet på vent i ett helt år, sier fylkesråden i Troms.

LES OGSÅ: Millionsatsing på dysleksi i Troms

Tatt lang tid

Gudmundsen ber kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) om en tre måneders prøveordning for å gi elever kontinueringseksamen på forsommeren, istedenfor november.

Brevet til departementet ble sendt i juli i fjor. Etter ett år fikk han svar.

– Det er beklagelig at det har tatt så lang tid, for det har tatt bort denne sommerens mulighet til å dra erfaring fra hvordan et slikt konsept kan bidra til å løfte opp elever faglig og gi dem en ny mulighet, sier Gudmundsen.

– Men det viktigste er at vi klarer å få på plass en slik ordning, og da var det gledelig å få invitasjonen av Halvorsen, til et møte 11. september, legger han til.

Gudmundsen håper departementet ser mulighetene og ikke bare problemene ved sommereksamen.

– Jeg vil strekke meg langt for å få på plass denne ordningen, sier han.

LES OGSÅ: Ungdommen vil ha mer praksis og mindre teori

– Ikke et pengespørsmål

Som alltid når et nytt prosjekt blir foreslått, dukker spørsmålet om penger opp. Men Gudmundsen mener ordningen vil koste lite.

Troms fylkeskommune holder i år sommerskole for 72 elever. Det koster i underkant av 100.000 kroner, opplyser han.

– Pengene går stort sett til lønn til lærerne, og resten er der jo allerede, sier han.

Gudmundsen understreker at dette hovedsakelig ikke er et pengespørsmål, men handler om noe mye viktigere.

– Ungdommer, som allerede er i en sårbar fase i livet og som må sette livet på vent ett år, kan bli belastende for samfunnet om de havner på tiltak, avslutter han.

LES OGSÅ: Kenneth (21) startet egen eliteskole