Forskerne har påvist at gravide som har høyere nivåer av miljøgiften PCB (polychlorinated biphenyls) i blod og melk, får barn med lavere fødselsvekt. Dette kan på sikt kan gi konsekvenser for barnets helse, skriver Vårt Land.

Les også: Peter kjøper norsk laks for 25 kr kg – selger den for 2500 kr kg.

Laks og ørret

I Norge er det først og fremst fet fisk som laks, makrell, kveite og ørret som inneholder PCB.

– Vi har ikke gått inn på kosten og sett på hvor kvinnene har fått PCB fra, men vi vet ut fra andre studier i Norge at fet fisk er hovedkilden her i landet, sier lege og forsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet.

Les også: USA fjerner straffetoll på norsk laks

– Fortsett å spis fisk

Forskningsdirektør Livar Frøyland ved Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning (NIFES) bekrefter at fet fisk er en viktig årsak til at nordmenn får i seg PCB. Hun understreker at man ikke kan trekke den slutningen at man skal spise mindre fisk. Det finnes positive helseeffekter ved å spise fisk, slår Eggesbø fast.

Helsedirektoratet anbefaler gravide å spise fet fisk to til tre ganger i uken. (©NTB)