– Det burde være en selvfølge å gi romfolk samme muligheter som arbeidssøkende polakker eller litauere, sier FO-leder Rigmor Hogstad til Klassekampen.

Les også: Nordmenn i kø for å gi romfolket strøjobb

Tigger uten jobb

FO er et LO-forbund som organiserer sosialarbeidere. Mange Nav-ansatte er FO-medlemmer. Hogstad mener det offentlige må ta større ansvar for å sikre vilkår for tilreisende romfolk.

– Jeg vil tro at mange av dem er like opptatt av å finne arbeid som andre som kommer til Norge. Når de ikke finner annet, blir de sittende og tigge, fordi det tross alt er bedre enn situasjonen de kommer fra i Romania. Det sier jo sitt, sier Hogstad.

Les også: – Flere romfolk på vei til Norge

Like kvalifisert som andre

Samtidig med tilbud fra det offentlige i Norge, er det viktig å jobbe parallelt med situasjonen på europeisk nivå, mener hun.

– Det er ikke noe grunnlag for å si at romfolk ikke er kvalifisert for arbeid tilsvarende det arbeidssøkende litauere eller polakker vil ha. Samtidig er det vanskelig å være arbeidssøker uten fast bopel, så her må det gjøres flere ting samtidig, sier Hogstad. (©NTB)