Organisasjonen Folk er Folk støtter den omstridte leiren på Årvoll og ønsker at romfolk i Norge skal jobbe fremfor å tigge. De merker stor pågang av folk som vil gi romfolket strøjobber, men ifølge arbeidsminister Hanne Bjurstrøm gir ikke en jobb nødvendigvis oppholdsrett.

Ikke alle romfolk er tiggere

Flere i leiren på Årvoll jobber hver dag. Mange benytter seg av strøjobb-tilbud, mens seksti personer rundt om i landet selger bladet til Folk er Folk for å tjene til livets rett.

JOBBER: Dette ekteparet selger gatemagasinet Folk er Folk. Her sammen med sekretær i organisasjonen Bjønnulv Evenrud. (Foto: Benjamin Bakken)

– Å selge bladet er fullt lovlig, kontraktfestet arbeid. De slipper å tigge og får en måte å komme seg på bena på for å bli integrert i samfunnet rett og slett, sier sekretær i Folk er Folk Bjønnulv Evenrud.

LES OGSÅ: – Flere romfolk på vei til Norge

– Ingen arbeidsavtale

At kontrakten er lovlig er imidlertid ikke alle enige i. Ekspert på jus og arbeidsrett Bjørn Eriksen har sett nærmere på kontrakten rumenerne har med Folk er Folk. Han mener denne ikke oppfyller kravene.

– Nei, dette holder ikke, sier Eriksen.

Grunnen til det er at arbeidsgiver ifølge kontrakten ikke har noen styringsrett eller instruksjonsmyndighet.

ULOVLIG?: Arbeidskontrakten mellom romfolket og Folk er Folk er ingen arbeidsavtale, mener ekspert på jus og arbeidsrett, Bjørn Eriksen. (Foto: Benjamin Bakken)

– Alt dette er overlatt til arbeidstaker og mye kan da tyde på at det ikke er en arbeidsavtale.

Visse krav til arbeid

Det finnes visse krav til utenlandske borgere for at arbeid i landet skal gi fordeler.

LES OGSÅ: Foreslår flere tiltak rettet mot EØS-borgere

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm presiserer at alle EØS-borgere kan komme til Norge og være her inntil tre måneder. Dersom man ønsker å være her utover tre måneder må man registrere seg, og det stilles visse krav for at et arbeidsforhold skal gi oppholdsrett videre.

– Det må være et reelt arbeidsforhold og arbeidstilbudet må ikke være av marginal karakter. EØS-borgeren må også kunne forsørge seg selv, opplyser arbeidsdepartementet i et presseskriv.

Flere rumenere er allerede i jobb. Se video under!