Det er imponerande for kvar og ein folkevalgt og halda seg til makta i 15 år. Men i bygda Talkeetna i Alaska er løynda at borgarmeisteren er ein katt.

Kanskje har dei funne den perfekte måten å få meir ordna former i amerikansk politikk?

Historia starta i 1997, innbyggarane i den vesle kommunen var ikkje nøgde med kandidatane som kjempa om å verta ordførar i bygda.

Populær ordførar

Samstundes adopterte Lauri Stec ein katt utan hale, som ho døypte for Stubbs.

LES OGSÅ: Ferrari-Kungens skatteblunder avslørt

Det var ikkje berre Lauri som forelska seg i katten. Kort tid etter vart heile bygda forelska, og katten vart ført opp på valsetelen som ordførar i bygda, i staden for dei to du faktisk kunne stemma på.

Det skriv Time.com. For i USA kan du føra opp eigne kandidatar på listene, enn dei som alt står der.

Og katten er ein populær ordførar.

– Han hevar ikkje skattane våre, me har ingen moms, han er ærleg og han legg seg ikkje opp i forretningane våre, seier Stec.

LES OGSÅ: Glem hunden – nå er det førerponni som gjelder

Ikkje ein gong hundane i bygda bryr seg om at det er ein katt som er sjefen deira, sjølv om det er fleire hundar enn innbyggarar i bygda.

Lat ordførar

– Eg har aldri sett ein einaste hund gå til åtak på han, seier ein av dei forretningsdrivande i bygda til Time.com.

HER ER STUBBS SJEFEN: Det bur berre knappe 900 menneske i Talkeetna, men det er Stubbs som er sjefen. (Foto: Frank K/Wikimedia Commons)

Ordførar-katten fører og til at turistar stoppar innom i bygda, på veg til det høgaste fjellet i USA, Mt. McKinley.

Naturleg nok er det avgrensa med oppgåver for ordførar Stubbs, då Talkeetna vert rekna som eit historisk distrikt, og dermed er verneverdig.

LES OGSÅ: Omskårne menn får oftere sextrøbbel

Han vert heller ikkje rekna som ein hardtarbeidande ordførar. Han likar heller dei finare tinga i livet, som å drikka vatn ut av vinglas med kattemynte i, eller å verta klødd på magen av veljarane sine.

Stubbs er sjefen

Ein av veljarane kallar Stubbs for veldig krevjande, overfor Time.com.

– Han treng mang ein kvil i løpet av dagen for å komma seg igjennom alle arbeidsoppgåvene han ikkje utfører, seier Skye Farrar.

Stubbs sine største politiske rivalar er truleg dei som hatar at katten kjem innom for å ta kvilen sin, og etterlet seg store mengder med kattehår overalt.

– Då pleiar me å seia at det må dei berre leva med. Det er han som er sjefen i bygda her, sluttar Farrar.

LES OGSÅ: Kjempeisfjell løsnet fra isbre