Fire år etter at nye Ahus åpnet er det mye som ikke har gått som planlagt. Mangelen på leger og sykepleiere har til tider vært prekær.

Pasient- og brukerombudet i Akershus, Knut Fredrik Thorne, mener problemene nå er så alvorlige at det må opprettes politietterforskning for å komme til bunns i saken.

– Politiet må på banen med en bredt anlagt etterforskning for å finne ut hva som skjedde, hva som gikk galt og hvem som har ansvaret i forbindelse med omleggingen i Oslo, og overføringen av ansvar til Ahus, sier Thorne til TV 2 Nyhetene.

Mye har gått galt

Thorne mener at Statens helsetilsyn, fylkeslegen i Oslo og Akershus og arbeidstilsynet bør bidra til etterforskningen.

– Lovbruddene er mange og omfattende, og har medført alvorlig skade og død for flere pasienter, understreker han.

Det var i juni i år at en rapport fra fylkesmannen i Oslo og Akershus påpekte at Ahus har drevet uforsvarlig i et halvt år. I rapporten, som gjelder første halvdel av 2011, ble det avdekket bruk av et stort antall innleide vikarer, dobbeltvakter, korridorpasienter og avviksmeldinger.

Det kom også frem at over 20 pasienter ble betydelig skadd av behandlingen de fikk ved sykehuset, og ni unaturlige dødsfall ble registrert, hvorav tre skyldtes mangelfull pleieoppfølging.

LES OGSÅ: Camilla (20) skulle ta mandlene – døde etter sykehustabbe

Fylkeslege Petter Schou skriver i rapporten at det har vært «høy risiko for at pasientsikkerheten var i fare» på Ahus.

Ikke ledelsens feil

Pasient- og brukerombudet mener det blir for enkelt å skylde på ledelsen i Ahus.

– Ledelsen på Ahus fikk økt sitt nedslagsfelt med 160.000 pasienter eller til og med kanskje flere. Det ble ikke sørget for at det samtidig fulgte et tilstrekkelig antall ansatte med i denne prosessen. Man trenger ikke være verken lege eller rakettforsker for å forstå at det kom til å gå galt, sier Thorne.

– I hele omleggingsprosessen har helseministeren skjøvet Helse-Sørøst foran seg. Hun hadde makt, midler og myndighet til å styre dette, men gjorde det ikke.

Mener feilene er rettet

Da rapporten ble lagt frem var finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet Ketil Solvik-Olsen raskt til å forlanger ekstern sykehusgransking.

Sykehusledelsen på sin side mener at problemene som ble avdekket, nå er tatt hånd om.

– Vi har først og fremst ansatt fast alle de vi trenger. Også har vi drevet et utstrakt kompetanseoppbyggingsprogram slik at de nå har den faglige bakgrunnen de trenger for å drive et stort sykehus på en god måte, svarte viseadministrerende direktør Stein Waaler ved Akershus universitetssykehus på kritikken fra Solvik-Olsen tildligere i juli.

LES OGSÅ: Helseministeren: Urolig over feilene ved OUS

Vil ikke uttale seg

Helsedepartementet og Akershus universitetssykehus ønsker ikke å kommentere saken, men Helse Sør-Øst skriver i en mail til TV 2:

– Det er ingen tvil om at Ahus hadde en svært krevende personalsituasjon i deler av 2011. Helse Sør-Øst RHF fulgte situasjonen nøye og opplevde at Ahus tok situasjonen på største alvor.

Vi mottok aldri noen meldinger om at driften ved sykehuset var uforsvarlig, står det skrevet.

Fra og med 1. juni 2007 ble Helse Sør-Øst opprettet for å ifølge Helse- og omsorgsdepartementet gi pasientene et bedre kvalitativt tilbud og for at ressurser skulle brukes best mulig.