Det er ingenting som tyder på at romfolket kommer til å flytte fra leiren på Årvoll mandag kveld, etter at Oslo kommune, ved bydel Bjerke, bestemte at romleiren skal stenges.

Vil utbedre området

Mandag ettermiddag overleverte representanter fra Bjerke bydel og Helseetaten i Oslo vedtaket om flytting.

LES OGSÅ: Politiet: – Vil aksjonere mot romleiren om nødvendig

Sekretær i romfolkets støtteorganisasjon Folk er Folk, Bjønnulv Evenrud, sier at man forholder seg til begrunnelsen for vedtaket om at området er helsefarlig.

– Vi forholder oss til substansen i brevet som sier at det er farlig å oppholde seg på deler av eiendommen. Det blir tatt grep på dette nå og finpusses på dette. Da har vi løst problemet og vil klage på vedtaket, sier han til TV 2.

– Så dere sikrer området og kommer til å fortsette å være her i dag?

– Da løser de problemet og så svarer man på brevet rett og slett, sier Evenrud.

OVERLEVERER VEDTAK: Fungerende bydelsdirektør Kristin Enstad og leder i bydelsutvalget i bydel Bjerke, Steinar Arnesen overleverer vedtaket om flytting til sekretær Bjønnulv Evenrud i i foreningen Folk er Folk. (Foto: TV 2 )

Ingen enkel jobb å sikre

Leder i Bydelsutvalget Steinar Arnesen har ikke mottatt noe brev fra Folk er Folk.

– Vi har ikke sett noe brev eller klage på vedtaket. Vi har sendt et brev om at leiren skal avvikles av helsemessige årsaker og forventer at eierne utfører det vedtaket som er pålagt, sier Arnesen.

At Evenrud sier eierne vil sikre området for videre bomuligheter, er ikke byrådslederen enig i.

– Ifølge den andre eieren Albert Kr. Hæhre, så kreves en sikring at stedet stenges ned og at store maskiner må inn på området. Det er ingen enkel oppgave. Så vi forholder oss bare til at vedtaket er at de skal ut og at eierne skal effektuere dette vedtaket, sier Arnesen.

LES OGSÅ: Skjøt fyrverkeri mot romleiren på Årvoll

Usikker byggeplass

Ifølge vedtaket fra bydel Bjerke bærer området bærer preg av å være en byggeplass.

Leiren anses som helseskadelig fordi det ikke er tilrettelagt for tilstrekkelig hygienisk og betryggende drikkevann. Og fordi det ikke etablert en avløpsordning. I tillegg er området rett og slett farlig, mener kommunen.

– Det er en reell helsefare. Verken fjellskråninger, sand- eller steinhauger er sikret og bosettingen er for nære farlige områder. Stedet er en byggeplass med adgang forbudt for uvedkommende, sier assisterende bydelsdirektør Kristin Enstad.

Naboer svært fornøyde

Naboer som bor i nærheten av leiren er svært glade for kommunens vedtak. De har nemlig fått oppleve mindre hyggelige sider av den mellom 100 og 200 mennesker store bosetningen.

– Det er en forsøpling av nærmiljøet her, så det holder. Jeg vet ikke om dere har vært å sett på all menneskemøkka rett opp i veien her? Det er ikke veldig hyggelig, sier Jan Steffens.

LES OGSÅ: Naboer om romleiren på Årvoll: – Vi vil ikke ha dem her

Enstad kan ikke svare på om romfolket faktisk kommer til å flytte seg mandag kveld.

– Det kan jeg ikke si noe om. Vi forholder oss til eier og forventer at han og hun må iversette tiltak for å få dette gjennomført.

Hva som vil skje i kveld er derfor et åpent spørsmål så langt.

– De som er her vil få beskjed om å flytte, og eierene av tomten vil få beskjed om å sørge for at campingplassen opphører, sier Arnesen.