Undersøkelser som avisa Dagen har foretatt, viser at de fleste av disse kommunene ligger i Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) er bekymret.

– Det er overraskende og bekymringsfullt at noen kommuner innfører kontantstøtte for toåringer som flere offentlige utvalg har anbefalt å avvikle og som regjeringen nå har avviklet, sier statsråden.

Hun mener det vil få konsekvenser for likestillingen mellom menn og kvinner og at færre kvinner med minoritetsbakgrunn kommer ut i arbeid og færre av deres barn lærer norsk.

– Kommunal kontantstøtte kan føre til at kommunene bygger ned barnehagetilbudet, og det blir vanskeligere for foreldre å få plass til sine barn, sier Thorkildsen.

Men hun understreker at kommunene selv bestemmer om de vil innføre kontantstøtte.

LES OGSÅ: Avvikler kontantstøtte for 10.000 barn – lager 1160 nye barnehageplasser

(©NTB)