Det var en sjeleglad befolkning som fikk utbedret et livsfarlig veikryss utenfor Sortland kommune i Vesterålen.

Dessverre for dem satte byråkratiet en demper på stemningen da krysset viste seg å være noen meter innenfor et naturreservat. Nå er det flyttet tilbake. Det har skapt furore blant lokalbefolkningen.

Svært farlig kryss

– Det er livsfarlig, sier yrkessjåfør Dag Hansen i D. Hansen Multiservice.

Yrkessjåføren viser TV 2 Nyhetene at den krappe svingen gjør at han som lastebilsjåfør må kjøre over begge veibanene for å komme seg gjennom en av svingene. 

– Slik krysset er nå, er det det veldig dårlig sikt begge veiene. Samtidig er det 80-sone. Da er det farlig å ligge med et vogntog over begge veibanene i lang tid, særlig på vinteren, forklarer han til TV 2- Nyhetene.

Han mener at det eneste forsvarlige lastebilsjåfører kan gjøre er å kjøre 3 kilomter i motsatt retning til en snuplass, og så kjøre tilbake.

Tror ikke det er sant

Det var Bladet Vesterålen  som først fortalte historien om det såkalte Y-krysset. Det er utformet slik at biler møtes i nær sagt samme kjøreretning fra to av veiene.

Vegvesenet har vært klar over det farlige krysset lenge, og skulle i sommer utbedre det til fordel for trafikantene. Dermed satte de i gang med å gjøre en av svingene rundere.

– Slik den var etter utbedringen var helt perfekt, sier Dag Hansen oppgitt.

Veiskulder i vernet område

Da krysset var bygget ferdig viste det seg at deler av svingen ved en misforståelse hadde havnet noen få meter inn på et vernet område.

– Her går grensen til naturreservatet, sier den erfarne yrkessjåføren og peker like ved autovernet som forsatt står igjen etter utbedringen.

Da satte miljøavdelingen ved fylkesmannen i Nordland foten ned for videre arbeid. Vegvesnet så seg nødt til å flytte krysset tilbake slik det var i utgangspunktet, for ikke å bli straffet.

– At det går an. Det er ingen som tror dette er sant enda, sier Dag Hansen og rister på hodet.

Avdelingsleder i Vegvesenet Geir Jørgensen innrømmer feilen og at de på grunn av dårlig kommunikasjon har gjort en tabbe.

– Det vi må gjøre nå er å trekke oss umiddelbart ut av området. Det har vi gjort nå, umiddelbart, sier han

Alvorlig overtramp

Fylkesmiljøvernsjef mener overtrampet er alvorlig.

– Vi kan ikke sitte å si at de kan jobbe inne i et område i strid med et vernevedtak som er vedtatt i kongelig resolusjon, forklarer Roar Høgsæt bestemt.

Miljøvernsjefen mener det ikke er rom for å bruke skjønn i en slik sak.

– Hvis vi byråkrater begynner å skjalte og valte med det Stortinget og regjeringa har bestemt, undergraver vi det de mener. Det kan vi ikke gjøre, forklarer Høgsæt.

Dag Hansen derimot, er mest bekymret for livet og helsen til de som skal ferdes i trafikken.

– Han skal ha en god mage han som bestemte at krysset skulle flyttes tilbake. Her kommer det til å skje en ulykke før eller siden, hevder han.

Om fuglene i reservatet har blitt rammet i denne prosessen, er ikke klart.

– Jeg tror at hvis de hadde kunnet snakke, hadde de nok ledd godt av oss, sier Hansen og smiler.