Christian Tybring Gjedde (Foto: TV 2 montasje)
Christian Tybring Gjedde (Foto: TV 2 montasje)

Frp: – Regjeringen må slutte å finansiere barnekidnapping

Fremskrittspartiet krever at man stanser utbetalinger ved barnebortføring, og har levert et forslag til lovendring.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elleve barn har hittil i år blitt ulovlig bortført fra Norge av enten sin mor eller far, ifølge tall fra Justisdepartementet. Den parten som er igjen i Norge, må betale barnebidrag.

Nye tall fra Justisdepartementet viser at 34 færre barn har blitt bortført så langt i år. I hele fjor var tallet nemlig 45.

LES OGSÅ: Foreldre tvinges til å betale bidrag for bortførte barn

Begår lovbrudd

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde reagerer på at barneborførere kan nyte godt av den norske velferdsordningen.

– Denne saken viser med tydelighet at regjeringen ikke har gjennomføringskraft. Det nytter ikke å i årevis hevde at man tar noe alvorlig og at man skal finne løsninger samtidig som praksisen fortsetter. Regjeringen begår faktisk lovbrudd når en finansierer kriminell virksomhet, sier han.

Frp har nå utarbeidet et forslag som ligger til behandling i justiskomiteen, for få til en lovendring slik at barnebidrag og trygd ikke skal overføres barnebortførere.

Partiet har sett seg lei av at regjeringen på sju år ikke har klart å stoppe barnebidrag og trygd til de som bortfører norske barn til utlandet.

– Regjeringen har overlatt styringen av landet over til byråkratene og interessegruppene. Ikke noe poeng å streve for å få politisk innflytelse dersom man ikke har evne eller vilje til å få til endringer til det beste for folk, sier Tybring-Gjedde.

LES OGSÅ: – Norge subsidierer kriminelle handlinger

Stort paradoks

Det foreldre etterlyser mer enn noe annet, er at de skal slippe å betale barnebidrag til forelderen som har bortført barnet.

Statssekretær Astri Aas-Hansen (Ap) i Justis- og beredskapsdepartementet påpeker at det er ulovlig å bortføre barnet sitt. I desember 2011 ble også straffen for å bortføre et barn skjerpet.

– Det er et veldig stort paradoks at man mottar økonomiske ytelser etter å ha utført denne ulovlige handlingen. Det er grunnen til at vi har foreslått å kunne stanse disse ytelsene, sa hun til TV 2 onsdag.

Aas-Hansen legger til at lovavdelingen i departementet har sjekket om det finnes hjemmel til å stanse utbetalingene.

– Konklusjonen er at det ikke er i strid med barnekonvensjonen og at man derfor har mulighet til å stanse ytelsene. Hvert tilfelle må vel å merke vurderes for seg, men man har generelt mulighet til det, forteller hun.

LES OGSÅ: Barnefaren tok Camillas sønn: – Jeg tenker på ham hver dag

Skal gjennomgå regelverket

I juli 2009 la Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid med Arbeids- og inkluderingsdepartementet fram et forslag til høring der de fratar foreldre som kidnapper sine egne barn retten til barnebidrag og offentlige ytelser.

Nå har regjeringen varslet at en ekstern arbeidsgruppe skal se på håndteringen av barnebortføringssaker.

– Det er viktig for regjeringen å ha et godt system for bistand og oppfølging for å få et bortført barn hjem, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo på departementets hjemmeside.

Det er ikke foretatt en evaluering av hvordan Haagkonvensjonens forpliktelser etterleves av norske myndigheter og norske domstoler siden den tiltrådte for mer enn 20 år siden.

– Derfor er det nå hensiktsmessig med en gjennomgang av regelverket og norske myndigheters behandling av saker om barnebortføring, og å vurdere ytterligere tiltak for å få til en bedre behandling av dem. Viktigst av alt er at løsningene er til barnets beste, sier Faremo.

I tillegg arbeides det også fortløpende i departementene med å utvikle egnede metoder for å forebygge og bidra til løsning av barnebortføringssakene, senest lovendringen som trådte i kraft 11. mai 2012 der straffansvaret ved internasjonal barnebortføring ble utvidet. Det arbeides også med et forslag om stans av økonomiske ytelser og barnebidrag ved internasjonal barnebortføring, opplyser departementet.

LES OGSÅ: Sarah levde 13 år på flukt med pappa

Mer informasjon om barnebortføring finner du på Justis- og politidepartementets hjemmesider.