Den nye PST-sjefen vil ikke mene noe om hva hennes forgjengere har gjort i samme stilling.

Ikke minst i forhold til spørsmålet om PST kunne gjort mer for forebygge terrorhandlingene 22. juli i fjor.

– 22. juli var en rystende opplevelse og vi var ikke forberedt. Og jeg tror det var en tung opplevelse for norsk politi å gjøre den erfaringen man gjorde 22. juli. Det sier PSTs nye sjef, Benedicte Bjørnland.

Usikker på pengebehovene

Hun mener langt flere må bidra for å forebygge radikalisering av norsk ungdom, og hindre terror i fremtiden.

Den nye PST-sjefen var selv politimester i Vestfold da terroren rammet Norge. Som ny sjef i Politiets sikkerhetstjeneste må hun ikke stå til ansvar for det som skjedde i fjor.

Men PSTs egen evaluering etter terrorangrepet, mer enn antyder at de trenger mer penger:

– Hva tenker du om muligens måtte be om mer penger?

– Jeg synes det er tidlig å mene noe. Jeg er fire uker inn i denne jobben så jeg må få lov til å gjøre meg mer kjent før jeg tenker at jeg skal gå til regjeringen og be om mer penger, sier Bjørnland.

Ber flere ta ansvar

Norge er et lite land i en komplisert verden. PST er avhengig av internasjonalt samarbeid for å håndtere truslene. Saken om den norske konvertitten på terrortrening i Jemen er et eksempel på det:

– Jeg kan verken bekrefte eller avkrefte at vi kjenner til noen slik sak.

– Men problemstillingen er kjent for dere?

– Problemstillingen med radikalisering er kjent for oss. Det å konvertere er helt uproblematisk. Men det er noen som blir radikalisert og det er radikaliseringen som er utfordringen.

Og det er en utfordring PST i fremtiden ikke kan håndtere alene. Alle må bidra for å forebygge radikalisering som kan føre til terrorhandlinger, mener Bjørnland.

– Det alminnelige politiet har en jobb å gjøre, det har også kommunene. Med barnevern, med skoler, helsevesen, NAV, konfliktråd. Alle som ser disse unge menneskene som er på vei ut i en uheldig utvikling. At de også evner å se tegn på for eksempel begynnende radikalisering, og evner å sette inn støtet på et tidlig tidspunkt.