Reglene innebærer at renter fra BSU regnes som inntekt. Dermed får en student mindre mulighet til å tjene penger før stipendet ryker. Det er nemlig tak på hvor mye en student kan tjene, før stipendet gjøres om til lån fra Lånekassen, skriver NRK.

Reglene trer i kraft fra høsten.

LES OGSÅ: Halvorsen snur i BSU-saken

– Har levert sin avskjedssøknad

Unge Venstre-leder Sveinung Rotevatn ser behovet for å regne kapitalinntekter i inntektsgrunnlaget for studenter, men at man burde gjøre unntak for BSU-ordningen.

– Fra nå av betyr endringen at man må legge til et «men» etter setningen «det er smart å spare i BSU». Innsparingen dette gir for Lånekassen er småpenger, men signaleffekten mot boligsparende studenter er svært uheldig. Nå må man altså passe seg for å spare for mye penger til sin første bolig. Og dette fra en regjering som har strammet inn kravene til egenkapital for å få boliglån. Det henger ikke på greip, sier ungdomslederen til tv2.no.

I dag kan man tjene inntil 145.400 kroner i året og samtidig få fullt stipend fra Lånekassen. Dersom studenter tjener mer enn den fastsatte grensa, blir deler av stipendet omgjort til lån i ettertid. Den nye regelen innebærer at også kapitalinntekter, som for eksempel renteinntekter, også regnes som del av denne inntekten

Rotevatn mener regjeringen straffer studenter som spinker og sparer til sin første bolig.

– Regjeringen har allerede sviktet studentene og løpt fra løftet om elleve måneder studiestøtte. De har også fratatt studentene muligheten til å styre samskipnadene selv. Jeg tror den rødgrønne regjeringen med dette har levert sin endelige avskjedssøknad til norske studenter, sier Rotevatn.

LES OGSÅ: Vil doble maksgrensen for BSU-sparing

Fratar stipendet

MOT VEDTAKET: Leder Kristoffer Gustavsen i Oslo Unge Høyre mener regjeringen fører en ungdomfiendlig politikk mot ungdom. (Foto: Christofer Kjos Gabrielsen/TV 2)
Leder for Senterungdommen Sandra Borch reagerer også på forslaget til regjeringen på å straffe boligsparende studenter med stipendkutt.

– Dette er et håpløst forslag, og særlig når vi ser utfordringene studenter i dag har på boligmarkedet. Vi kan ikke da straffe de studentene som faktisk velger å spare, sier hun.

Borch mener at man ikke kan frata stipendet til de som faktisk velger å jobbe litt ekstra fordi de ønsker å sikre en fremtidig bolig på et skremmende boligmarked.

– Denne saken er veldig beklagelig. Det finnes en god del formuer som det burde ha vært et mer fleksibelt regelverk til. Slik reglene foreslås nå kommer mange svært uheldig ut. Jeg vil ta saken opp med Senterpartiet, for å prøve å få til en endring, forteller Borch.

LES OGSÅ: Stigende boligpriser gir skyhøye leiepriser

– Ren galskap

Formann for Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) Himanshu Gulati mener regjeringen nå må innse konsekvensene av egen politikk.

– Det har vært et stort fokus på hvor vanskelig det er for unge å komme inn på boligmarkedet. Regjeringen må innse at det siste de nå har vedtatt hever terskelen enda mer for å komme inn på boligmarkedet, sier han.

Istedenfor å begynne å belønne de som jobber hardt, mener Gulati at regjeringen nå har valgt å straffe de som står på enda mer.

– Hvis du er en student som gjør alt riktig ved å studere, jobbe ved siden av, samt setter av penger hver måned for å spare til bolig i BSU, så blir du straffet ved at stipendet ditt kuttes. Resultatet av de nye reglene er at studenter blir enda større tapere når det gjelder å komme inn på boligmarkedet enn andre, sier FpU-formannen og fortsetter:

– Dette er ren galskap, og det er på tide at regjeringen innser konsekvensene vedtakene deres får for vanlige studenter.

LES OGSÅ: Desperate studenter kjemper i et brennhett boligmarked

– Ungdomsfiendtlig politikk

FEIL VEI Å GÅ: Auf-leder Eskil Pedersen mener det ikke er riktig å oppfordre ungdom til å spare i BSU samtidig som man lager dette vedtaket. (Foto: Christofer Kjos Gabrielsen / TV 2)
Leder for Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon (AUF) Eskil Pedersen forstår begrunnelsen for å sidestille kapital- og arbeidsinntekt, men mener dette likevel er å gå i feil retning.

– Vi må ha som ambisjon å styrke studiefinansieringen, ikke svekke den. Vi oppfordrer samtidig ungdom til å spare i BSU, og da sender vi feil signal gjennom denne endringen, sier han.

Leder for Unge Høyre i Oslo Kristoffer Gustavsen mener at for at kapitalinntekt skal telle, må også låneutgifter telle.

– Det har ikke skjedd. Derfor må man ha fradrag på låneutgifter, sier han.

– Studentene har en trang nok økonomi fra før av, og jeg mener derfor dette er en ungdomsfiendtlig politikk fra regjeringens side, legger han til.

Han mener det blir helt feil at samtidig som staten ber studenter om å spare, skal de nå bli straffet for å gjøre det.

– Vedtaket er å starte i feil ende. Regjeringen skulle hørt på bankene og lagt til rette for bedre vilkår for BSU. Det vil gjøre det lettere å spare og man taper ikke på å gjøre det, forteller Gustavsen.

LES OGSÅ: Nytt rekordår i boligmarkedet

Mer rettferdig

Leder i Sosialistisk Ungdom (SU) Andreas Halse er ikke like skeptisk til det nye vedtaket.

– Det er snakk om en sidestilling av inntekt fra kapital og arbeid. Jeg synes det er bra at ikke jobbinntekten til servitøren skal føre til mer avkorting enn inntekter fra renter eller utleie, mener han.

Halse peker på at man fortsatt får skattefordeler av BSU, og BSU alene vil ikke gjøre at du kommer noe sted i nærheten av grensa på 145.400 kroner.

ENIG: SU-leder Andreas Halse sier at BSU alene vil ikke gjøre at man kommer over inntektesgrensa på 145.400 kroner. (Foto: Christofer Kjos Gabrielsen / TV 2)

– Jeg ser få prinsipielle argumenter for at timelønn fra lager eller butikk skal gi avkorting, mens renteinntekter ikke gjør det samme, sier SU-lederen.

LES OGSÅ: Historiske boligpriser i Norge nå

KrFU-leder Elisabeth Løland er enig med SU-lederen om at det er mer rettferdig at kapitalinntekten nå teller likt som arbeidsinntekt.

– Systemet var urettferdig før. Da kunne en som hadde deltidsjobb på Narvesen få sin inntekt regnet med, mens en som eide et firma og fikk utbytte slapp. Dermed fikk en som hadde vanlig deltidsjobb mindre stipend enn en som hadde mest kapitalinntekt, forteller hun.

Men KrFU-lederen mener at det er uheldig at BSU-renten ikke skilles ut.

– Det er ikke lov til å ta ut rentene når man sparer i BSU, så akkurat de rentene er låst til kontoen og gjør jo ikke at man trenger mindre stipend. Det burde gjøres et unntak for BSU-renter, men det må for all del ikke føre til at man forkaster hele det nye og mer rettferdige systemet, sier Løland.

Onsdag ettermiddag bråsnudde kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) i forslaget slik at renteinntekter fra BSU ikke regnes som inntekt for studenter, og dermed ikke skal kunne endre studiestipend.

LES OGSÅ: Beste bank for BSU-konto