Fang Zhang arbeider som forsker ved Kinas statlige havforskningsinstitutt i Changhai. Nå er hun på plass i Ny-Ålesund på Svalbard som sjef på på den kinesiske forskningsstasjonen som ble åpnet i 2004.

Økologi og miljø

– Siden den gang har vi årlig gjennomført forskning på økologi. Først og fremst marinøkologi og noe forskning på miljø, forteller hun.

Stasjonen i Ny-Ålesund er statlig finansiert og drives i regi av av havforskningsinstituttet i Changhai i samarbeid med polarforskningsorganisasjonen Chinare og ifølge Zhang satser Kina nå tungt på forskning i arktiske strøk.

I sommer er det 30 forskere på Den gule elvs stasjon.

Tidenes satsing i Arktis

– I år har vi organisert flere større prosjekter, de største siden vi etablerte oss her, sier Zhang.

Les mer om Kinas forskning i Arktis og Antarktis her.

Forholdet mellom Kina og Norge ba Fang Zhang pent om å få slippe å kommentere.

Langt viktigere var det for den unge forskeren å understreke betydningen av internasjonalt vitenskapelig samarbeid i Ny-Ålesund.

– Ja, det er svært viktig, For vi er jo alle forskere og her er det en stor plattform, der vi kan samabeide med forskere fra flere land og diskutere med hverandre.