FEIL BEHANDLING: Norsk pasientskadeerstatning mener det har vært behandlingsvikt i over halvparten av sakene som blir innmeldt til helseetaten de siste ti årene. Her ved assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad.  (Foto: NTB Scanpix)
FEIL BEHANDLING: Norsk pasientskadeerstatning mener det har vært behandlingsvikt i over halvparten av sakene som blir innmeldt til helseetaten de siste ti årene. Her ved assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad. (Foto: NTB Scanpix)

Norsk Pasientskadeerstatning: 68 selvmord kunne vært hindret

NPE mener altfor mange får feil behandling i norske helsevesenet. I 2011 døde 4500 mennesker unaturlig i Norge.

68 selvmord kunne vært hindret hvis personene hadde fått rett behandling i helsevesenet mener Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Behandlingssvikt

De siste ti årene har NPE gitt pårørende til 68 personer erstatning etter selvmord, skriver VG. Totalt i samme periode har NPE fått inn 118 saker der pårørende og etterlatte har bedt om en vurdering av om deres slektninger hadde fått riktig behandling.

I over halvparten av sakene mener etaten altså at det har vært behandlingssvikt.

– For å få erstatning må det foreligge behandlings- eller diagnosesvikt i helsetjenesten som har ledet til at pasienten har fått mulighet til å ta sitt eget liv. Eksempler på slik svikt er for dårlig sikring og oppfølging, for dårlig tilsyn og for dårlige vurderinger av selvmordsfare, sier assisterende direktør NPE, Rolf Gunnar Jørstad.

LES OGSÅ: Sykehus glemte å melde fra om det unaturlige dødsfallet

Betraktelig økning

I løpet av de siste ti årene har minst 841 personer tatt livet sitt mens de mottok hjelp i psykisk helsevern. Dette tallet kan være høyere ettersom ikke alle selvmordene er blitt meldt til Helsetilsynet.

– Vi synes disse tallene er ille. Helsetilsynet har sagt at hvis man hørte på pårørende kunne flere vært reddet. Når du er glad i noen og lever tett på dem, kjenner du de veldig godt, og da må de signalene bli tatt på alvor, sier daglig leder Inger Hagen i Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse.

I mars kom det frem i en ny rapport fra Helsetilsynet at antallet unaturlige dødsfall øker i Norge.

I perioden 2008 til 2011 økte dødsfall som følge av selvmord betraktelig. Det fryktes også store mørketall når det kommer til selvmord siden de fleste tilfeller stort sett bare blir håndtert av politiet.

4500 unaturlige dødsfall

På norske sykehus døde 4500 mennesker unaturlig i 2011. Likevel rykket Helsetilsynet ut i kun 14 saker.

Det opprørte leder i Stortingets helsekomité, Bent Høie (H).

– Det underbygger en veldig farlig kultur vi har i helsevesenet, nemlig det at vi ikke er åpne nok for at det skjer feil, sa Høie til TV 2 i april.

TV 2 / NTB