Der fikk de beskjeden om at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) griper inn i konflikten med tvungen lønnsnemnd. De streikende må dermed gå tilbake til arbeidet.

Fra midnatt tirsdag var det varslet full lockout på norsk sokkel. 6515 arbeidere ville bli utestengt fra arbeidet, og det er anslått at en nedstengning av olje- og gassleveranser ville koste 1,8 milliarder kroner hver dag.

Etter møtet rettet hun tungt skyts mot arbeidsgiversiden i konflikten:

– Det er etter mitt syn et uforsvarlig grep og da må noen handle forsvarlig. Det gjør vi nå, sa Bjurstrøm.

Det blidgjør imidlertid ikke arbeidstagerne, som på forhånd signaliserte kraftig misnøye med tvungen lønnsnemnd. De skal ha kommet rasende ut fra møtet med ministeren:

– Det er klart vi føler oss sviktet. Det er spesielt at en rød-grønn regjering går til tvungen lønnsnemnd i denne konflikten, sier Industri Energis forhandlingsleder Leif Sande ifølge E24.

Se video nederst i artikkelen

Lettet

– Vi er lettet over at vi ikke trenger å stenge ned produksjonen på norsk sokkel, men hadde ikke regjeringen grepet inn nå, hadde vi gjort det. Alt var klart til nedstenging etter midnatt, sier Jan Hodneland, forhandlingsleder i OLF.

Regjeringen kan bruke tvungen lønnsnemnd i tilfeller hvor det er fare for alvorlige skader for samfunnet. Bakgrunnen for at statsråden griper inn er de enorme økonomiske konsekvensene en stenging av norsk sokkel ville hatt.

– Totalsituasjonen innebærer at det vil være uforsvarlig å la konflikten fortsette. Den varslede lockouten fra midnatt ville ha ført til full stans i olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel i Nordsjøen. Dette kunne fått svært alvorlige konsekvenser for tilliten til Norge som troverdig leverandør av olje og gass. Lockouten ville også hatt store økonomiske konsekvenser for det norske samfunnet og uheldige ringvirkninger for norsk industri, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en uttalelse.

Mandag hadde sokkelstreiken vart i 16 dager. Ifølge Oljeindustriens Landsforening har streiken hittil kostet 3 milliarder kroner.

LES OGSÅ: – Oljebransjens streiketap er bare tull, mener professor

Forhandlinger brøt sammen

Etter at varselet om lockout kom forrige uke, kalte arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) partene inn til et møte der hun anmodet dem om å finne en løsning. Hun understreket tydelig at det er partene selv som har ansvaret for å ordne opp i den situasjonen som har oppstått.

Partene gjorde et nytt forsøk på forhandlinger i helgen, men etter 13 timer ved forhandlingsbordet, ble samtalene brutt søndag morgen.

Det har vært ventet at regjeringen ville gripe inn før lockouten ble et faktum av med henvisning til at vitale samfunnsinteresser er truet.

Fagforeningene kjemper for å få avtalefestet en pensjonsordning fra fylte 62 år, en gavepensjon som kom på plass under lønnsoppgjøret i 1998.

– Dette er verdifulle, kompetente arbeidstakere, vi kan ikke premiere dem for å slutte å arbeide, vi må motivere dem og legge til rette for at det skal være lettere å stå i arbeid, sier Hodneland i OLF.

LES OGSÅ: Folk har liten sympati for oljestreiken