Etter at Stortinget i 1963 satte et definitivt punktum for kullgruvedrift i Ny-Ålesund, ble det bestemt å utvikle samfunnet i Kongsfjorden til et forskningssenter.

Det er blitt en ubetinget suksess: Ny-Ålesund er nå et attraktivt sted for forskere fra hele verden.

 Et helt spesielt sted

I Ny-Ålesund finner du den arktiske villmarken midt inne i bysentrum. Fugler, dyr og mennesker levert i et sjeldent harmonisk samliv. I verdens nordligste permanente bosetting er alt dermed lagt til rette for forskning på klima, miljø og biologi.

– Det finnes få plasser  så langt nord som er realativt lett å komme seg til, og derfor er det ganske attraktivt å komme hit. Også for verdens framste forskere, forteller Max König, sjef på Norsk Polarinstitutts forskningsstasjon i Ny-Ålesund.

Max König. (Foto: TV 2)

En by skapt for forskning

På toppen av Zeppelinfjellet – 475 meter over bebyggelsen – måles, registreres og analyseres forurensning i atmosfæren. Stasjonen blir omtalt som kanskje den viktigste i sitt slag i hele verden.

– Det er ingen andre plasser du har en slik kombinasjon av beliggenhet og infrastruktur. At du ligger så langt vekk fra forurensingskilden, forklarer forsker Ove Hermansen ved Norsk institutt for luftforskning.

Turisteksplosjon gir forurensing

Men i sommer har cruiseturismen eksplodert. Enkelte dager har det lille samfunnet der det på det meste bor 150 mennesker, vært inntatt av opptil 3000 besøkende.

I sommer er det meldt inn 38 000 cruiseturister, noe som vil medføre et sterkt press på miljøet, og ikke minst, utslipp og forurensing i et omfang som har fått forskerne til å reagere.

– Når det ligger cruisebåter nede i fjorden her så har vi store forurensingskilder nær denne stasjonen, som skulle ha vært en bakgrunnsstasjon uten lokal forurensing, sier Hermansen.

LES OGSÅ: Briter advares mot Svalbard-cruise

Turistene finansierer forskning

Ole Øiseth er direktør i statseide Kings Bay, selskapet som eier og driver det meste av infrastrukturen i Ny-Ålesund, og som krever inn 100 krone i avgift fra hver turist som kommer med cruiseskip.

– Det er penger som går rett inn i Kings Bays budsjetter til beste for å holde et lavest muliug kostnadsnivå, også for forskningsmiljøene, sier han.

Uten turister vil altså forskerene måtte betale en høyere døgnpris for mat, seng og andre fasiliteter som Kings Bay er alene om å tilby. De frykter på sin side at økt turisme vil kunne svekke Ny-Ålesunds renommé som en ren og uberørt forskningsbase.

– Hvis det er mange turister her så blir det mindre attraktivt for forskerne som søker noe uberørt. Så man må finne den rette balansen i det, sier Max König.