Krisesentre i Norge sender ikke nok uromeldinger til barnevernet på barn som flytter hjem etter et opphold på et slikt senter. Barneminister Inga Marthe Torkildsen ber nå kommunene om å skjerpe seg.

Mange barn

På krisenteret i Vestfold var det to hundre beboere i fjor, og rundt hundre av disse var barn.

– Det er mange barn. Vi tenker heldigvis at det kommer mange barn. Jo yngre barna er og jo raskere de kommer ut av det som er en voldelig hverdag, jo større håp er det for at disse ungene skal la være å utvikle så mye sårbarhet, sier daglig leder ved Krisenteret i Vesfold, Heidi Tanum til TV 2.

Bekymrer Torkildsen

Ny statistikk viser at mange krisesentre ikke følger opp barna godt nok. Senterene skal ifølge loven sende bekymringsmelding til barnevernet hvis ungene flytter hjem igjen.

– Det som bekymrer meg er på landsbasis hvor det er sånn at i en tredjedel av sakene så sendes det ikke en bekymringsmelding – selv om beboeren flytter hjem til et voldshjem, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Inga Marte Torkildsen.

Derfor krever statsråden nå at krisensenter i alle landets kommuner skjerper seg.

– Sånn kan vi ikke ha det. Jeg kommer til å sende et brev hvor jeg ber om innskjerping av rutinene, sier hun.

– Kan bli bedre

heiditanum (Foto: TV 2)
Krisesenteret i Vestfold har sørget for automatisk varsling til barnevernet i slike saker, men mener at også de kan følge opp barna bedre.

– Jeg tror at alle krisentre har en intensjon om å se barn, og være opptatt av at vold skal stanse. Hvis det er sånn at vi har ulik praksis, så er det noe vi skal se oss selv i kortene på, og gjøre bedre, sier hun.