Brannfolk i New York vil dei neste to vekene brenna ned heile 18 bygningar på Governor's Island.

Dei gamle husa som opphavleg var meint for kystvaktpersonell, skulle eigentlig rivast, men skal no i staden gjere ein siste innsats slik at ein kan finna nye måtar å redda liv.

Brukar gamle teknikkar

Tysdag denne veka sette dei ei fyrstikke i ei avis i kjellaren på eit fullt møblert hus. I løpet av nokre minutt byrja tjukk svart røyk å velte ut bakdøra, og før ti minutt var gått byrja mørke raude flammer å komme ut kjellarglasa.

Det skriv Reuters.

NÆRT: Det er ikkje langt frå øya der testane vert gjennomført til New York. (Foto: Scanpix)

Gradvis opna brannfolka glasa for å styra luftstraumane, for å sjå korleis flammane reagerte på ulike former for ventilering. Hadde dette vore ein «ekte» brann, ville brannfolka gjort det dei kunne for å sleppa til luft ved å opna opp glas, dører og taket.

LES OGSÅ: 78 drept i voldsomt uvær ved Svartehavet

– På denne måten blir lab-en tatt med ut til brannfolka, seier Dan Madryzkowsky. Branntryggleiksingeniør og med på å gjennomføra testane saman med brannvesenet i New York.

Tanken bak eksperimenta er å finna manglar i dei metodane ein brukar for å nedkjempe brannar i dag. Dette er teknikkar som i nokre tilfelle har vore uendra over fleire tiår.

Samstundes har moderne bygningar endra seg kraftig, mellom anna har organiske materialar som bomull erstatta rimelegare syntetiske materialar som vart introdusert på 1970-talet.

– Dei nye organiske materiala som vert brukt i husbygging har korta ned tida det tek for å setja eit hus i full fyr, seier varabrannsjef Robert Maynes til Reuters.

LES OGSÅ: Belgisk turistnæring vil saksøke værmeldingen

I 2009 var det nesten 27.000 husbrannar i New York og 73 dødsfall i samband med desse brannane.

Skal redda liv

Han legg til at det har ført til ein auke i talet på døde og skadde menneske, ei trend dei byrja å sjå alt i 1983.

No håpar dei at testane på Governor's Island skal gje dei viktig informasjon om korleis dei skal nedkjempa komande brannar.

For å gjera dette har dei plassert ut 100 sensorar som måler oksygen, karbondioksid, karbonmonoksid, luftstraumar gjennom huset og varmenivå.

LES OGSÅ: Restauranteier serverte Obama - døde kort tid etterpå

Liknande testar er gjort før, men berre i laboratorium, og dei vert dermed ikkje rekna som like realistiske som desse testane som no går føre seg utanfor New York.

– Her møter vitskapen røynda på gata, seier John Drengenberg frå Underwriters Laboratories.

LAB: Forskarar og brannfolk jobbar fram nye teknikkar for å slukka brannar. (Foto: Scanpix)