broom logo
broom logo

Tekniske spesifikasjoner på broom.no

Annonsemateriell

Broom.no følger INMA sine standarder for annonsestørrelser og tyngde. I tillegg kan vi tilby flere annonsestørrelser. Se egen liste over annonsestørrelser.

Vi godtar materiell i jpg, gif, png, html og flash. Flashfiler skal leveres med backup i jpg, gif eller png.

Annonsene kan ikke være tyngre enn 60 kb.

Hestesko

Det leveres tre bannere til hestesko; toppbanner i str 1010 x 300 og to stk skyskrapere i str 180 x 1000. Skyskraperne tilpasses høyre og venstre side, husk å merke sidene. Det kan kun være animasjon i toppbanneren. Alle bannerne kan ha click-tag. Bannerne kan være inntil 60kb hver.

Ekspanderende annonser:

Etter avtale godtar broom.no ekspanderende annonser, men disse må være brukeraktivert med for eksempel mouseover.

Levering av materiell

Annonsemateriell inkl URL sendes ad@broom.no senest 2 virkedager før kampanjestart. Kompliserte kampanjer leveres tidligere, slik at de kan testes før oppstart.

Broom.no forbeholder seg retten til å fjerne annonser som fungerer dårlig, eller som bruker urimelig mye CPU.