Det viser en analyse tv2.no har gjort av stortingsmålingene til TNS Gallup i årets sju første måneder.

Selv om Arbeiderpartiet gikk inn i sommeren som landets største parti, viser bakgrunnstallene på alle målingene som er gjort så langt i år at bare 68 prosent av velgerne til Arbeiderpartiet fra 2009 er lojale mot partiet.

Hver tiende Arbeiderparti-velger som er intervjuet svarer at de ville ha stemt Høyre, som betyr at nesten 100.000 velgere har forlatt det største regjeringspartiet, til fordel for Høyre. Det er nesten ti ganger så mange velgere som går motsatt vei.

LES OGSÅ: Her er Audun Lysbakkens største problem

Kampen mellom Ap og Høyre

Tidligere i år avslørte tv2.no Arbeiderpartiets interne og fortrolige strateginotat , som viser at partiet mener valget i 2013 blir en kamp mot Høyre om velgerne.

«Partiet Høyre har per i dag få svake punkter og et stort velgerpotensial. Det er nå en stor konkurranseflate mellom Arbeiderpartiet og Høyre om velgere», het det i notatet.

Siden det ble behandlet i Arbeiderpartiets sentralstyre, har antall tidligere Arbeiderparti-velgere som sier de vil stemme Høyre økt.

Mens målingene i andre halvår i fjor tydet på at det var rundt 66.000 tidligere Ap-velgere som ville stemme Høyre, er det i dag rundt 100.000 av dem.

Samtidig har hver sjette Arbeiderparti-velger fra 2009 satt seg på gjerdet. Det er også noen tidligere Ap-velgere som vil stemme på Venstre og Fremskrittspartiet.

LES OGSÅ: Hemmelig notat: Slik skal Arbeiderpartiet slå Høyre i 2013

Høyrefolk mest lojale

Selv om Høyre ble forbigått av Arbeiderpartiet på TNS Gallups julimåling, troner partiets velgere øverst på lojalitetstoppen. Samtlige av de sju første målingene i år, viser at Høyre har de mest lojale velgerne fra 2009. Bare fjorten prosent av de som stemte Høyre, ville ha valgt et annet parti eller satt seg på gjerdet.

Av tidligere Høyre-velgere er det flere som etter på gjerdet enn som foretrekker andre partier.

Dessuten henter partiet ikke bare velgere fra Arbeiderpartiet. Hver sjette velger som stemte på Fremskrittspartiet i 2009 ville ha stemt Høyre, viser målingene i årets sju første måneder.

Nesten like mange tidligere Frp-velgere setter seg på gjerdet, mens partiet mister få velgere til andre partier.

LES OGSÅ: Slik hadde Stortinget blitt om de unge fikk bestemme

Lojale mot KrF

Velgerne til kristelig Folkeparti er også ganske lojale, 74 prosent av de som stemte på partiet i 2009 ville gjort det samme i dag.

Blant de som forsvinner fra KrF er det klart flest som går til høyresiden, eller setter seg på gjerdet, mens svært få tidligere KrF-velgere sier de vil stemme rødgrønt.

KrFs problem er at de henter svært få nye velgere.

LES OGSÅ: Slik ville Stortinget blitt om de eldre fikk bestemme

Borgerlige i sentrum

Hver tiende velger som stemte på Sentrepartiet i 2009 sier at de ville ha stemt Høyre eller Fremskrittspartiet dersom det var valg i dag. Det er dobbelt så mange velgere som har forlatt Senterpartiet til fordel for et av de to andre rødgrønne partiene. I tillegg mister Senterpartiet noen velgere til sine tidligere «sentrumskamerater» KrF og Venstre.

Velgeranalysen til tv2.no viser at sju av ti velgere som stemte Venstre i 2009 er lojale mot partiet. Beslutningen om å åpne for samarbeid med Fremskrittspartiet etter neste valg ser ikke ut til å ha skremt Venstre-velgerne over til rødgrønn side.

Det er nemlig dobbelt så mange tidligere Venstre-velgere som går til et av de borgerlige partiene som til de rødgrønne.

Den halvårlige velgeranalysen er laget på grunnlag av 6605 personlige telefonintervjuer TNS Gallup har gjort for TV 2 i januar - juli 2012.