flått (Foto: TV 2)
flått (Foto: TV 2)

Oppsiktsvekkende flått-funn på Svalbard

I Kongsfjorden endres geografi og biologi raskere enn noe annet sted på Svalbard. Forsker Geir Wing Gabrielsen har vært tidsvitne.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 1981 ble Geir Wing Gabrielsen som ung biologi-student satt i land ved et nedlagt marmorbrudd i Kongsfjorden på Svalbard. Alene, og utstyrt med en pistol og 12 skudd for å beskytte seg mot isbjørnangrep. Selv hadde han et sterkt ønske om å lete fram ny kunnskap om Svalbards biologi.

Kongsfjorden er enestående

30 år senere slår han fast at man i Kongsfjorden, bedre enn noe annet sted i Arktis, har dokumentert konsekvensene av global oppvarming og spredning av miljøgifter.

– Det er viktige studier som har vært gjennomført her, sier han og viser til en bred internasjonal forskning på hav, klima, luft, miljø og biologi.

Wing Gabrielsen leder i dag Norsk Polarinstitutts  forskning på miljøgifter, og regnes blant verdens framste innenfor sitt fagområde. Han er også professor ved UNIS, Univesitetsstudiene på Svalbard. Under fuglefjellene i Kongsfjorden har han funnet  solid dokumentasjon på transport av farlige miljøgifter fra sør til nord.

LES OGSÅ: Briter advares mot Svalbard-cruise

Fuglefjellet forteller

GeirWingGabrielsen (Foto: TV 2)
– I guanoen finner vi forhøyede nivåer av radionuklider, tungmetaller og såkalte persistente organiske forbindelser som PCB og DDT. De ligger i jorda her, og er et resultatet av at fuglene har transport dette til kolonien, sier han.

Også klimaet i Kongsfjorden har endret seg. Det har påvirket biologien, og blant nykommerene i dette fuglefjellet er flått. Transportert med Polar-Lomvi fra fastlandet.

– Det forteller at vi vil finne flere parasitter og sykdommer i disse bestandene, og at det er et resultat av at det er blitt varmere, forklarer Wing Gabrielsen.

Isbreene smelter og gir ny geografi

Nedsmeltingen av breene i Kongsfjorden er godt dokumentert. Her snakker man om en utvikling som de siste årene har skutt fart, og som også har endret geografien. Blomstrandbreen er det godt eksempel på det. I 1994 var nedsmelteltingen kommet så langt at det man trodde var ei halvøy, faktisk viste seg å være ei øy, forteller Wing Gabrielsen.

– Da kom det en åpning i sjøen her hvor du kunne gå mellom og da var jeg tredje eller fjerde båten som gikk igjennom denne passasjen som vi fikk da.

Næringskjeden endres

Flåttfunn (Foto: TV 2)
Som forsker gjennom 30 år har seniorforskeren fått være tidsvitne til de dramatiske endringene av klima, miljø og biologi i Kongsfjorden. De siste 5-6 år har havtemparaturen steget med 3-4 grader, noe som også har påvirket næringskjeden og livet i havet.

– Polartorsk ble erstattet med lodde. Vi så også torsk i fjorden, vi så sild. Det er store endringer som har skjedd når vi fikk den økningen i temperaturen. Det er atlantiske arter som har erstattet de polare artene vi har i systemet.

LES OGSÅ: Frykter mer rabies på Svalbard

Klimaendringene er godt dokumentert

Hver eneste time flyter det nå fire-fem millioner tonn smeltevann ut av breene på Svalbard. Nedsmeltingen forklares med klimaendringe, og det er i Kongsfjorden på Svalbard man best kan se konsekvensene.

– Kongsfjorden er unik med det at man har de lange tidsserienepå alle plan, oseanografi, havis, breene og biologien i området, sier Geir Wing Gabrielsen.

 LES OGSÅ: Rev angrep jeger på Svalbard