I 1981 ble Geir Wing Gabrielsen som ung biologi-student satt i land ved et nedlagt marmorbrudd i Kongsfjorden på Svalbard. Alene, og utstyrt med en pistol og 12 skudd for å beskytte seg mot isbjørnangrep. Selv hadde han et sterkt ønske om å lete fram ny kunnskap om Svalbards biologi.

Kongsfjorden er enestående

30 år senere slår han fast at man i Kongsfjorden, bedre enn noe annet sted i Arktis, har dokumentert konsekvensene av global oppvarming og spredning av miljøgifter.

– Det er viktige studier som har vært gjennomført her, sier han og viser til en bred internasjonal forskning på hav, klima, luft, miljø og biologi.

Wing Gabrielsen leder i dag Norsk Polarinstitutts  forskning på miljøgifter, og regnes blant verdens framste innenfor sitt fagområde. Han er også professor ved UNIS, Univesitetsstudiene på Svalbard. Under fuglefjellene i Kongsfjorden har han funnet  solid dokumentasjon på transport av farlige miljøgifter fra sør til nord.

LES OGSÅ: Briter advares mot Svalbard-cruise

Fuglefjellet forteller

GeirWingGabrielsen (Foto: TV 2)
– I guanoen finner vi forhøyede nivåer av radionuklider, tungmetaller og såkalte persistente organiske forbindelser som PCB og DDT. De ligger i jorda her, og er et resultatet av at fuglene har transport dette til kolonien, sier han.

Også klimaet i Kongsfjorden har endret seg. Det har påvirket biologien, og blant nykommerene i dette fuglefjellet er flått. Transportert med Polar-Lomvi fra fastlandet.

– Det forteller at vi vil finne flere parasitter og sykdommer i disse bestandene, og at det er et resultat av at det er blitt varmere, forklarer Wing Gabrielsen.

Isbreene smelter og gir ny geografi

Nedsmeltingen av breene i Kongsfjorden er godt dokumentert. Her snakker man om en utvikling som de siste årene har skutt fart, og som også har endret geografien. Blomstrandbreen er det godt eksempel på det. I 1994 var nedsmelteltingen kommet så langt at det man trodde var ei halvøy, faktisk viste seg å være ei øy, forteller Wing Gabrielsen.

– Da kom det en åpning i sjøen her hvor du kunne gå mellom og da var jeg tredje eller fjerde båten som gikk igjennom denne passasjen som vi fikk da.

Næringskjeden endres

Flåttfunn (Foto: TV 2)
Som forsker gjennom 30 år har seniorforskeren fått være tidsvitne til de dramatiske endringene av klima, miljø og biologi i Kongsfjorden. De siste 5-6 år har havtemparaturen steget med 3-4 grader, noe som også har påvirket næringskjeden og livet i havet.

– Polartorsk ble erstattet med lodde. Vi så også torsk i fjorden, vi så sild. Det er store endringer som har skjedd når vi fikk den økningen i temperaturen. Det er atlantiske arter som har erstattet de polare artene vi har i systemet.

LES OGSÅ: Frykter mer rabies på Svalbard

Klimaendringene er godt dokumentert

Hver eneste time flyter det nå fire-fem millioner tonn smeltevann ut av breene på Svalbard. Nedsmeltingen forklares med klimaendringe, og det er i Kongsfjorden på Svalbard man best kan se konsekvensene.

– Kongsfjorden er unik med det at man har de lange tidsserienepå alle plan, oseanografi, havis, breene og biologien i området, sier Geir Wing Gabrielsen.

 LES OGSÅ: Rev angrep jeger på Svalbard