Når trafikkulykkene skjer er det Jan Holst i ulykkesgruppen til Statens vegvesen som må rykke ut.

– Av og til er det veldig tøft, du ser ting som ikke er ålreit å se, sier Holst som er inspektør for kjøretøy i ulykkesgruppen.

Jan og kollegene forbereder seg på en travel sommer. For sommeren er høysesong for alvorlige trafikkulykker.

– Det blir mye ulykker, særlig med tohjulinger. Der er mange av førerne rustne og må lære seg å kjøre sykkel igjen, sier Holst.

Sommeren høysesong

En tredel av dødsulykkene i veitrafikken skjer i sommermånedene. Mange er ute og kjører på veistrekninger de ikke kjenner fra før.

– Det skjer langt flere utforkjøringsulykker om sommeren og en av grunnene til det er at folk kjører for fort i forhold til fartsgrensene og etter forholdene på veien, sier fungerende avdelingsdirektør Arild Engebretsen i Statens vegvesen.

Han håper folk tar det med ro i trafikken i sommer.

– Er det vått på veien så må du avpasse farten etter forholdene og holde fartsgrensen. Det er en grunn til at vi har satt dem, sier Engebretsen til TV 2.

De siste årene har man likevel sett en kraftig nedgang i antall dødsulykker. Flere får behandling og overlever med alvorlige skader.

LES OGSÅ: Sykkelgerilja vil forhindre ulykker

Hodeoperasjoner en rutine

De spesialiserte kirurgene på traumeavdelingen ved Oslo universitetssykehus er hodeoperasjoner blitt rutine. De opererer stadig flere pasienter som har vært utsatt for alvorlige ulykker.

LES OGSÅ: Frykter flere ATV-ulykker

Det er særlig skader etter trafikkulykker traumekirurgene må behandle.

– Det varierer jo helt avhengig av tid på året og tid på døgnet, men vi ser jo at nå er det mye trafikk, det er mange som er i byen og det er mange turister som er på besøk, forteller hjernekirurg Roger Josefsen.

Se reportasje fra traumeavdelingen i bunnen av artikkelen

Tall fra Traumeregisteret viser at avdelingen nå behandler over dobbelt så mange pasienter som for ti år siden.

Overlege Pål Aksel Næss på traumeavdelingen. (Foto: TV 2)

– Noe av grunnen til det er nok at flere potensielt alvorlig skadde pasienter blir transportert direkte inn hit. Enten med luftambulanse, men også fra områdene rundt Oslo direkte med ambulansebil, sier overlege Pål Aksel Næss på traumeavdelingen.

Dermed slipper mange pasienter turen innom det lokale sykehuset først.

LES OGSÅ: Ti sjøflyulykker på tolv år

Særlig skader etter trafikkulykker

Samtidig som flere blir behandlet, overlever også stadig flere av pasientene som blir sendt til traumeavdelingen.

– Vi har bedret overlevelsen for de mest alvorlig skadde pasientene, som jo har størst risiko for å dø av skadene sine. Og det er vi veldig glad for. Men vi er fortsatt i en periode hvor vi kan sikre og bedre kvaliteten i traumeomsorgen ytterligere, forteller Næss.

Se reportasje fra traumeavdelingen: