Under halvparten av velgerne som stemte på Sosialistisk Venstreparti ved stortingsvalget i 2009 ville gjort det samme i dag, viser en velgeranalyse tv2.no har laget.

SV mister over dobbelt så mange velgere til andre partier, sammenlignet med hvor mange tidligere SV-velgere som er usikre og setter seg på gjerdet. Det viser tallene tv2.no har hentet ut fra stortingsmålingene til TNS Gallup i årets sju første måneder.

Sammenlignet med en velgeranalyse tv2.no gjorde for et drøyt år siden, peker de fleste pilene feil vei for SV-ledelsen.

For et drøyt år siden var nesten seks av ti velgere som stemte SV i 2009 lojale mot partiet. I årets sju første måneder er det bare 45,8 prosent av de tidligere SV-velgerne som ville ha stemt på partiet. Det gir et dramatisk lojalitetsfall hele 13,7 prosentpoeng på et drøyt år.

LES OGSÅ: Katastrofetall for SV på ny gallup

– En tabbe av SV

De fleste velgerne som rømmer fra SV, løper rett i armene på regjeringsstorebror Arbeiderpartiet. Antall tidligere SV-velgere som sier de vil stemme Arbeiderpartiet er nesten doblet. Nesten hver fjerde SV-velger fra 2009 ville ha stemt på Jens Stoltenbergs Arbeiderparti.

Velgeranalysen baserer seg på meningsmålinger som er foretatt i et halvår der et kriserammet SV har byttet partileder, noe som normalt gir partier et løft på meningsmålingene.

– En ny partileder skal heies inn, Audun Lysbakken kom snublende inn i lederstillingen, mens deler av partiet ønsket en annen kandidat, sier stipendiat i sammenlignende politikk, Hilmar Mjelde ved universitetet i bergen til tv2.no.

Han mener det var en tabbe av SV å velge Lysbakken til leder.

Mister til Rødt og De Grønne

Analysen tv2.no har laget viser at lekkasjen av tidligere SV-velgere er økende også til gruppen «andre» partier og lister, som består av Rødt og De Grønne, mens det er færre tidligere SV-velgere som nå setter seg på gjerdet.

Blant de tidligere SV-velgerne som har funnet seg et nytt parti, går hele seks av ti til Arbeiderpartiet, en av seks går til partiene «andre» som er Rødt og De Grønne, mens en av ti faktisk går til erkerivalene Høyre og Fremskrittspartiet.

LES OGSÅ: Kriserammet SV på desperat jakt etter nye velgere

Henter få nye velgere

Blant de få nye velgerne som vil stemme på det kriserammede partiet, kommer de aller fleste fra Arbeiderpartiet. Mens SV for et drøyt år siden hentet noen velgere som stemte Senterpartiet, Venstre, KrF og Høyre i 2009, er det ikke eneste velger fra disse partiene som nå finner veien til SV.

Velgeranalysen til tv2.no viser at SVs oppslutning har falt mest blant velgere under 30 år, men også blant de eldste velgergruppene er SV mindre attraktivt enn for et drøyt år siden. Oppslutningen har falt omtrent like mye blant kvinner som blant menn, men dersom mennene var alene om å bestemme hadde SV gått over i historien med bare 2,8 prosents oppslutning.

Likevel viser analysen at oppslutningen til SV har falt mest blant unge, og det er særlig blant unge kvinner SV nå skårer dårligere enn de gjorde i fjor vår.

Den halvårlige velgeranalysen er laget på grunnlag av 6605 personlige telefonintervjuer TNS Gallup har gjort for TV 2 i januar – juli 2012.